Verdere informatie

Gebruikte afkortingen.

Afd. Afdeling     
A.H.K.  Algemeen Hoofdkwartier    
Art. of art. Artillerie    
Aut.Bat. Autobataljon    
Bat.Pag. Bataljon pantserafweergeschut MC-II-4R.I. Mitrailleur Compagnie van het 2e  bataljon van het 4e Regiment Infanterie.               
B.C. Bataljonscommandant M.E. Mitrailleureskadron
Bom.V.A.  Bombardeervliegtuigafdeling M.K.W.  Marinekustwacht
Brig.  Brigade N.Fr. Noordfront
Bt.              Batterij O.Fr. Oostfront
Bt.C.           Batterijcommandant O.L.Z.    Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht
C.               Commandant Pag. of pag.  Pantserafweergeschut
C.-II-4R.I. Commandant van het 2e Bataljon van                het 4e Regiment Infanterie. Pel.C.  Pelotonscommandant
C.-III-Div. Commandant van de 3e Divisie. Ptr. Politietroepen
C.A.A.T. Compagnie aan- en afvoertroepen R.A.   Regiment Artillerie
Cav. Cavalerie R.C. Regimentscommandant
C.C. Compagniescommandant Res.G.C. Reserve Grens Compagnie
C.V.D.  Cavalerie Paarden Depot. R.Gr. Regiment Grenadiers
C.Lvd. Commandant luchtverdediging R.H. Regiment Huzaren 
C.Mr. Compagnie mortieren R.H.M. Regiment Huzarenmotorrijder
Comp. Compagnie R.I. Regiment Infanterie
C.Pag Compagnie Pantserafweergeschut R.J.  Regiment Jagers
C.Pn.   Compagnie pioniers S.   Sectie
cp.of Cp. Commando Post Sn. Sectiën of Secties
C.V.  Commandant van het Veldleger S.C.  Sectiecommandant
C.Vg.H Commandant van de Vesting Holland S.C.2   Sectie Commandant 2e sectie
C.-W.Fr-Vg.H. Commandant West-Front Vesting Holland St.  Staf
C.Z.  Commandant in Zeeland St-II-4R.I. Staf van het 2e Bataljon van het 4e Regiment  Infanterie.
D.C. Divisiecommandant St.K. Stafkwartier
D.A.C. Divisie Artillerie Commandant.  S.R.O.C. School voor Reserve Officieren der Cavalerie.
Dep.Afd.  Depotafdeling S.R.O.I. School voor Reserve Officieren der Infanterie.
Dep.B.A.  Depot Bereden Artillerie Tirailleursectie Infanteriesectie.
Dep.Bat. Depotbataljon Torp. Torpedisten
Dep.C.B.T. Depot Compagnie Bewakingstroepen Vb.A. Verbandplaatsafdeling
Dep.Inf.        Depot Infanterie Vbd.A. Verbindingsafdeling
Det.             Detachement V.L. Vrijwillige landstorm
Div.              Divisie VI.A.  Verlichtingsafdeling
E.C.             Eskadronscommandant Wnd. of wnd. Waarnemend
E.Paw.   Eskadron Pantserwagens W.Fr. Westfront
Esk.  Eskadron W.P. Waarnemingspunt (Artillerie)
Garn.C. Garnizoenscommandant W.S.M. Westlandse stoomtram maatschappij
G.B.           Grensbataljon ZI.A.tl. Zoeklichtafdeling tegen luchtdoelen.
Gn.T.  Goederentrein I L.K. 1e Legerkorps
G.T.  Gevechtstrein Z.Fr.   Zuidfront
H.K.-Vg.H. Hoofdkwartier Vesting Holland III Div. 3e Divisie
I.d.l. Inspecteur der infanterie. II-4R.I. 2e bataljon van het 4e Regiment Infanterie.
Kant.C.  Kantonnementscommandant 4 C.Mr  4e  (R.I.)Compagnie Mortieren 
K.M.K. Koninklijke Militaire Kapel 10  Dep C.B.T. 10e Depot Compagnie Bewakings Troepen
Kn.T..  Keukentrein 4 Res.G.B. 4e Reserve Grens Bataljon
Lad. Luchtafweerdienst 12 M.C.  12e Mitrailleur Compagnie
L.K.  Legerkorps   
L.K.C. Legerkorpscommandant

    ---------- Duitse afkortingen --------

L.K.T. Legerkorpstrein     
Lm.T.  Levensmiddelentrein 4./A.R.II    4e batterij van het 2e Reg. Artillerie
Lt.Div.  Lichte Divisie 6./FSJR1   6e compagnie van het Fallschirmjägerregiment 1
Lu.A. Luchtdoelartillerie 9./IR47    9e compagnie van het 47e Regiment Infanterie.
Lu.Mitr(s). Luchtdoelmitrailleur(s) ex-korporaal Hitler. De Duitse dictator was in de eerste wereldoorlog korporaal (gefreiter)
Lvd.K. Luchtverdedigingskring Zug  Peloton of sectie
Lv.R. Luchtvaartregiment Zugführer   Sectiecommandant.
M.C. Mitrailleur Compagnie Kp. Compagnie.