Verdere informatie

Relevante links t.a.v. de meidagen in 1940.

 

Vliegveld Ockenburg

Naast algemene geschiedenis gaat er ook ruime aandacht besteed worden aan de oorlogshandelingen die er plaats hebben gevonden in de meidagen van 1940.

Dordt Open Stad

Met de benaming "open stad" wordt in het militaire krijgsbedrijf aangeduid, dat een stad niet door troepen is bezet noch in staat van verdediging is gebracht. Die situatie was van toepassing op Dordrecht aan het begin van de Duitse inval op 10 mei 1940.

Zuidfront Vesting Holland

De bijzonder aangrijpende en voorname gebeurtenissen aan het zuidfront van Vesting Holland hebben slechts zeer beperkt de aandacht gekregen in de krijgshistorische werken die tot op heden zijn gepubliceerd. Het zuidfront mocht verder alleen op fragmentarische aandacht rekenen, en een echt alles omvattend werk over het geheel, met een frisse en wetenschappelijke benadering van de materie ontbreekt tot op heden. 

De slag om de Grebbeberg

Met deze website willen de makers recht doen aan de prestaties van het Nederlandse veldleger op de Grebbeberg.

Nederlandse luchtmacht in mei 1940.

Op 1 juli 1913 werd een officieel, zij het zeer bescheiden begin gemaakt met de militaire luchtvaart in Nederland.

Market garden

Uitgebreide website in het Engels.

De Grebbelinie

Maak een webwandeling door de stelling van de Gelderse vallei.

Go 2 war 2

Informatieve website over de tweede wereldoorlog.

Documentatiegroep '40-'45.
 

De Documentatiegroep '40-'45 werd in september 1963 opgericht door geÔnteresseerden in de Tweede Wereldoorlog. Op deze site kunt u informatie vinden over onze vereniging, maar uiteraard ook over de Tweede Wereldoorlog.

Vereniging Historische Militaria

De VHM heeft in de loop der jaren diverse werkgroepen opgericht, die tot doel hebben het actief te bevorderen van de kennis over en de interesse in met name twintigste eeuwse militaire historie.

Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Voorheen het IMG, daarna het SMG maar nu het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (N.I.M.H.)

Het Parool.

Het oorlogsarchief on-line!

De vereniging, "Waalsdorpervlakte".

Het doel van de vereniging is o.a.:

Het vervullen van de ereplicht jegens de in de Tweede Wereldoorlog in Nederland en elders gevallen verzetstrijders door middel van een, hen waardige, herdenking, jaarlijks te houden op de avond van de vierde mei op de Waalsdorpervlakte en te organiseren door de vereniging. 

Oorlogsgraven stichting

De doelstelling van de Oorlogsgravenstichting is de aanleg, inrichting, instandhouding en verzorging van het Nederlandse oorlogsgraf, waar ter wereld dit zich ook moge bevinden.

Nederlandse Ridderorden 
en onderscheidingen

Met deze website wil ik dan ook proberen om, buiten de officiŽle staatsonderscheidingen, ook de erkende en niet-erkende (onofficiŽle) onderscheidingen te bespreken. Ook ik zal echter geen compleetheid claimen. Het is mij namelijk de laatste jaren gebleken dat er nog met regelmaat, tot dan toe, onbekende Nederlandse onderscheidingen opduiken.

Regiment Limburgse Jagers

Het Regiment Limburgse Jagers bestaat -heeft bestaan- uit een aantal verschillende bataljons en een eigen fanfarakorps.

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

Het NIOD heeft de volgende taken:
Het verzamelen, bewaren, ontsluiten en beschikbaar stellen van archieven over de Tweede wereldoorlog. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het publiceren hierover. Het verstrekken van informatie aan de media, overheidsinstellingen en particulieren

Geschichte des 22. Inf. Division

Zum Gedenken an 55 Millionen Opfer des 2. Weltkrieges,
darunter etliche Bremer sowie Menschen denen Bremen zum Schicksal wurde...

War over Holland.

It is a probably common knowledge that the Dutch army at the start of the German offensive in the West [Fall Gelb] at 10 May 1940 suffered from a great lack of strength and capacity. Specific details to found this poor reputation are however not very well known beyond the Dutch borders. In order to facilitate foreign visitors of our WWII sites, we have endeavoured to prepare an informative summary about the strategy, organisation, strength and armament of the Dutch army in May 1940.