III-4R.I. 

 •  Het 3e infanteriebataljon. C-III-4R.I. majoor J. Mallinckrodt. Ridder 4e klasse Militaire Willems Orde 
  •  Luit. Adj., res. 1e Lt. A. van Dop. 
  •  C.-Vbd.A. res. 1e Lt. J. Hirsch. 
  •  C.-Admin-III-4R.I., 1e Lt. Mil. Adm. D. van Riessen. 
   •  Dpl.Sgt.fourier Th.W.C. Stijnman  
   •  Sgt. foerier Hey (mogelijke bijnaam Piggelmee)
  •  Bataljons Arts. Res. off. v.gez. 2e kl. H.G.Verdonck.  #
  •  2e compagnie C.-2-III-4R.I. kapitein: H.L. Segaar. 
   •  SC.1-2-III-4R.I.  res 1e Lt J. v. Kessel. Bronzen Leeuw OHK.1 
    • Kpl. J. van Veen. †  
    • Sgt J.H. Scholten. † (C.-Groep)
    • Sgt.   Schuddebeurs. 
    • Kpl. Huygen. * 
    • Dpl. Henk Broer. (uit Sassenheim)
    • Dpl. B.J.H. Collignon.  * #  
    • Dpl. P.N. Bouwmeester. † 
    • Dpl. Jan Huigsloot. (uit Roelolsarendsveen)
    • Dpl. Adriaan van Es. * (uit Stompwijk)
    • Dpl. Jan Fransen. *
    • Dpl. Leendert Feije *  
    • Dpl. J. van der Schee. † 
    • Dpl. F.C. Gφdde.  †   
    • Dpl. Paul Tibbe.   #
    • Dpl. Giel van der Helm (l.mitr schutter) 
    • Dpl. G. van Groen. 
   •  SC.2 2-III-4R.I.  vaandrig v/d Nieuwe Giessen. * 
    •  Dpl. P. van Dijk. 
    •  Dpl. J. de Boer. 
    •  Dpl. Ben Vindhammer  
   •  SC.3-2-III-4R.I.  res. 1e Lt  A. Brouwer 
   •  SC.4-2-III-4R.I.  Sgt. 1e kl. J. Keereweer 
  •  Mitrailleur Compagnie. C.-MC-III-4R.I.   res. kapitein L. Verleun. 
   • Dpl. H Eradus.Vbd.A. (Leiden) 
   •  SC1.-MC-III-4R.I. Lt. H. Haagsma.  (bijnaam : Willem de zwijger)
    • Sgt. J. van Alphen. *   
    • Dpl  C.F. de Graaf.  #
    • Dpl. Henk Ju. (uit Leiden)
    • Dpl. Theo de Haas *
    • Dpl. Cor van Veen (uit Leidschendam)
    • Dpl. Henk Imthorn (uit Valkenburg)
    • Dpl. Jan van Rijn (uit Lisse) 
    • Dpl  H.W. van Veen. †
    • Dpl. J.C. van Haastrecht,  †
    • Sgt. B.W. Thijssen,  †  
    • Dpl.  Piet van der Putten *  #
    • Dpl. P. Westgeest.
   •  SC2.-MC-III-4R.I. Lt. W. Haverman.  (bijnaam : Haverbal)
    • Kpl. W.J. van Enter.   Bronzen Leeuw Verzets Herinnerings Kruis  (S.O.E. agent)
    • Dpl. P.J. van Boheemen No 10 2e stuk.
   •  SC3.-MC-III-4R.I. Vaandrig Bangert. 
    •  Sgt. Georg Vreeburg. 
    •  Dpl. W. Lefeber.  
    •  Dpl. Jan Herbert      
    •  Dpl. Tompson. 

 

Sectie in MC-III-4R.I. onbekend.

 • Sgt. John Verhoeve. Bijnaam : "d‘Ouffy", "Oeffie" of "Oefmensch".
 • Aat van de Bos. Bijnaam : "Boschmens".
 • Dpl. Sgt. J.C.M. Behrtel. * 
 • Bijnaam : "Bolle Wout". uit Berkel Rodenrijs.
 • Klamer. Mogelijk 1e sectie.

 •  

*

Weeshuis aan de Voorstraat te Katwijk aan Zee. Onderkomen van de 2e Compagnie.

  *

 •  Detachement vliegveld Valkenburg. (bewaking) 
  •  3e compagnie C.-3-III-4R.I. tevens Det.C. vliegveld, Res. kapt. G. van Zuilen.      
   •  SC1-3-III-4R.I., res.1e Lt. L.W.W.M. Moller. † Oorlogsherinneringskruis met de gesp voor Bijzondere Krijgsverrichtingen; Nederland mei 1940. 
   •  SC2-3-III-4R.I., vaandrig Oljans. 
    •  Sgt.   C. van Gellicum Bronzen Leeuw OHK.1 
    •  Sgt.   H. Uijttenhout.  † 
    •  ? Van Gils 
    •  ? Steenstraaten. 
   •  1e compagnie,C.-1-III-4R.I. tevens C. res.vliegveld, res. kapt. H. de Vries.  *  
    •  SC.1-1-III-4R.I., res. 1e Lt. H.K. Boelhouwer. 
     •  Sgt C.J.A. Koeleman. † 
    •  SC.2 -1-III-4R.I., res. 2e Lt. F. Bodt     
     •  Dpl. C. Slijkhuis.    
     •  Dpl. B. van Hemert  #
     •  Dpl. Beek.  
    •  SC.3 -1-III-4R.I., vaandrig v. Oostrom Soede. #
    •  SC.4 -1-III-4R.I., res 1e Lt. G. Tombroek. 
     •  1e groep. 
      • Kpl. den Ridder A.M. #
      • Roos L
      • Romijn C.H.
      • Roskam W.
      • van Schie F.C.
      • de Jong T.
      • van Schooten A.L
      • Schotte
      • Schrader
      • Sekeris K.
      • Lubbe CJ.
      • Gelderen K.W.
     • 2e Groep
      • Kpl. Van Schaik W.
      • Semp H.H.
      • Slappendel J.
      • Snijders B.
      • Splinter C.C.
      • v.d. Ster G. 
      • Steijger M.J.
      • Stokhof
      • Uitenbogerd M.A.
      • Timmers B.J.J.  † 
      • Egmond P.
      • Chaudron P.
     • 3e groep.
      • Kpl. v.d. Berg.
      • Stolk.
      • Veltman.
      • Verveer.
      • Vooys.
      • Winter. P. de   † 
      • Warmendam.
      • Waayer
      • v.d. Plas.
      • van Duin.
      • Uphus. K.   † 
   •  SC4.-MC-III-4R.I., Adj. O.O.I. de Jong. 
    •  Sgt.  J. de Groot.   
    •  Dpl.  H.L.A. Righart van Gelder, Mitr. Schutter. 
    •  Dpl.  W. van der Reek.    †  
    •  Sgt: Hakker  
    •  Kpl. H. Roest. 
    •  Dpl.  G.J. Roos 
    •  Dpl. H.C. Braat,  † 
    •  Dpl. F. van Elk,      †   
    •  Dpl. J.A. de Jong,  † 
    •  Dpl. J.J.D. van Leeuwen,  † 
    •  Sgt. C.H.M. Wilmot, . †    
    •  Dpl. J.J. Schafhuizen. † 
    •  Dpl. P. Ooms.(Inwoner Valkenburg)   
    •  Dpl. Harm Moman. 
     

   

 •  Functie en-of eenheid in het derde bataljon onbekend :
  • Dpl. Eikenbroek (Inwoner van Valkenburg.)
  • Dpl. J. v.d. Star, 3-III-4R.I. †
  • Dpl. H. Krau, staf 3e bataljon. †
  • Dpl. W.C. Sloof, 3e bataljon. †
  • Dpl. B. Schakenbosch.(3-III-4R.I.) †
  • A.O.I. B. Visser.
  • Sgt  Meijering.
  • Dpl. A. Th. Meskers, 2-III-4R.I. †
  • A.O.I. van Vliet. 
  • Dpl. H. Verhoog, 1-III-4R.I. †
  • Dpl. A.J. van Vuuren, 1-III-4R.I. # †
  • Kpl. K.A. van Eeuwen,1-III-4R.I. †
  • Dpl. K.W. van Gelderen, 1-III-4R.I. †
  • Dpl. H. Hoogendam, 1-III-4R.I. †
  • Dpl. D.J. Jongenburger, 1-III-4R.I. †
  • Dpl. C.L. van Velzen, 1-III-4R.I. †
  • Dpl. A. Jongbloed, 2-III-4R.I. † 
  • Dpl. I. Bakker, 3-III-4R.I. † 
  • Dpl. P. van Egmond, 3-III-4R.I. † 
  • Dpl. C. Hoogendoorn, 3-III-4R.I. † 
  • Dpl. T. Kulk, 3-III-4R.I. † 
  • Dpl. C.D. de Langen, 3-III-4R.I. † 
  • Dpl. A.Th. Post, 3-III-4R.I. † 
  • Dpl. J.J. Schafthuizen, 3-III-4R.I.  † 
  • Dpl. A.H. Schakenbos, 3-III-4R.I.  † 
  • Kpl. H. de Vos, 3-III-4R.I.       † 
  • 1e Lt. C.L. Jongenburger  2-III-4R.I.  
  • Dpl. Cor. Heestermans. 3-III-4R.I.   
  • Sgt. Valekamp.
  • Sgt. F.W. (Frans) Biegstraaten. 
  • Dpl   Toon Slijkhuizen (Uit Leiden)    
  • Sgt. H.A. Fontein 3-III-4 R.I.
  • Dpl. N. Kuyt, 1-III-4RI 
  • Dpl. A.W van den Dam 3-III-4R.I.      † 
  • Dpl.  Th. van Asten.
  • Dpl. P. Schoordijk 
  • Dpl. P. de Groot 
  • Dpl. van der Hoeve 
  • Dpl F.C. Noordegraaf
  • Dpl.sld. C.J.A. Oor. (Chauffeur van ιιn der kapiteins.)
  • Dpl. J.M. Lamboo 3-III-4 R.I (uit Voorschoten) *
  • Dpl. Ab Joren. 
  • Dpl. Jan Verburg. 
  • Sgt. Hirsch 
  • Sgt. Froma
  • Sgt.   v. Gent.
  • Sgt.   Lens.
  • Sgt.   v.'t Hof
  • Sgt.   Wetsteijn
  • Sgt. v.d. Werf.
  • Sgt.  v.d. Linden.
  • Sgt. Noordam.
  • Sgt. Koolvos.
  • Dpl. D.H. West 
  • Dpl. M. Schakel.
  • Dpl. L. Grootendorst.
  • Dpl. Jacobus de Groot. (L.Mitr.)

 † = Gesneuveld.
 # = Krijgsgevangen in Valkenburg.
 * = Gewond