Luchtafweer in het gebied van de 3e Divisie.

 Luchtafweergeschut in de omgeving van Wassenaar en Voorschoten; 

 •   De 14e Batterij Lu.A. (7,5 tl.) onder commando van res. 1e Lt. J van der Velden op het kruispunt Buurtweg - W. Pyrmontlaan, 

 • De   163e Batterij Lu.A. (4 tl.) onder commando van 2e Lt. P. Bloema en vaandrig Maat in een weiland ten oosten van Kerkehout ( Kort voor het uitbreken van de oorlog heeft het in het voornemen gelegen om het A.H.K. naar Kasteel oud Wassenaar te verplaatsen.). Op 13 mei is de batterij verplaatst naar Hoek van Holland om bescherming te bieden bij het vertrek van H.M. de Koningin.  

 •  De 78e Batterij Lu.A.( 7,5 tl.) onder commando van res. 1e Lt. Vlietstra en vaandrig Rustige op het landgoed Duivenvoorde te Voorschoten. 

*

Bemanning 78e Batterij Luchtdoelartillerie.
  

Commandogroep.

Batt.Cdt.:     Res. 1e Lt. Vlietstra P.W.
Serg. toeg.:  Sergt. Westerhout G.W.
Chauffeur:    Dpl. Meertens H.
Ordonnans:  Kortenschijl J.G.W.

  
Vuurleiding groep 
 

Vuurleidingstoestel:

Serg.  Klompé F.H.M.A.
Korp.  v.d.Heyden G.J.
Dpl.    v. Bilderbeek J.
          Driessen F.
          v. Eersel P.
          Grimberg A.J.
          Hendriks F.
          Hokke J.
          v. Laar W.A.
          Rense A.
          Rödel J.P.H.
          de Rijke C.
          Vaneveld H.
          Verhagen J.C.
          Voorhorst J.
Chauf. v.d. Sluis R.J.M.

Verbindingsdienst:

Korp. Postma A.
Dpl.   v. Gellekom H.B.
        Heynen J.
        Throns A.

Hoogtemeter:

Korp.  Hendriks F.H.W.
Dpl.    Bouwman A.F.J.
          Brugmans J.
          Jansen H.
          v. Rekum A.D.
          Renshof G.W.
Chauf. Laurentzen G.P.C.J.W.

Mitraillisten:

Dpl. te Broekhorst W.B.
       v. Breugel M.J.
       Copier P.J.
       Cupers F.
       Dekker G.
       Kersten J.

  
Gevechtsbatterij:
Batt. Off.:  Vaandrig Rustige J.
   

1e stuk:

Serg. v. Straalen J.M.A.
Korp. Koper C.
Dpl.  ALwicher J.W.J.
        Bergsma W.
        Dunkes J.
        den Elzen L.
        v. Hemert M.
        v. Hoorne W.
        Hovestad G.
Chauf. Valster J.H.
 

2e stuk:

Serg. Bosch E.
Korp. v. Denderen J.
Dpl.   ter Brake H.F.J.
         v. Ginkel W.
         Meyer C.J.
         Pierik F.
         Plak C.E.
         v. Triest G.J.
         Veldboer R.
Chauf. Warmerdam Th.A.
 

3e stuk:

Serg.  v. Nooyen R.
Korp.  Menting A.L.C.
Dpl.    Beyenhof J.W.
         Bonhof G.
         Buys N.
         Hogewoning J.
         Reyndorp A.P.
         Timmerman L.
         Zweers J.W.
Chauf. Goudbeek L.
 

4e stuk:

Serg.  Kemperman J.Th.V.M.
Korp.  Ubbink H.J.A.
Dpl.    Jonker L.L.
          v. Kordenoordt G.G.
          Kuiper C.Z.
          Mooyman J.A.
          Paap W.
          Slappendel M.
          Smit A.
Chauf. Ernst H.Th.

Reserve:

Dpl. v. Amstel B.
      du Bois N.P.
      Dinnissen Th. W.F.
      Elbers C.J.
      Kroes E.
      Kuyt C.
      v.d. Linden J.
      Nieuwenhuize B.

  

Dpl. Schellingerhout K.
       Schoone J.
       Snelleman A.
       Star G.
       Singerling A.
       Wallekers G.S.
       v. Zanten G.W.

  
Munitietrein.
   

Korp. de Groot P.
Dpl.   de Bont F.J.
         Den Dulk L.
         Hanekroot F.N.E.
Dpl. Muylwijk J.M.
       v.d.Pol W.
       Winkel B.

  
Geneeskundige groep
  

Hospitaalsoldaat:

Dpl. Stevens C.

  
Administratieve groep.
  

Administrateur: Serg. Kooyman A.C.
Facteur:           Korp. Beyer J.

**

 

 

Luchtafweergeschut bij het vliegpark Ruigenhoek. 

 • De 22e Batterij LuA. Deze batterij is niet verplaatst in de oorlogsdagen.

 • Op 14 mei 1940 ten 19.00 uur waren het 3e en 4e peloton van XI Zl.A.tl.(Zoeklichten Afdeling tegen Luchtdoelen.), gelegerd te   Vogelenzang/Bennebroek, door de ontruiming van vliegpark Bergen ter beschikking gekomen en opgesteld nabij vliegpark Ruigenhoek. Personeel: 1 Off. 8 O.Off. 64 Kpls/Mansch. 
  Johannes (Joh) ZOMER, Serg. XI Z.L.Afd.t.l.

 

*

10e zoeklichten afd te Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam 

 • C. X ZL.Afd.tl, C. Kapt de Zaayer. 
  • C. 1e sectie, Res.  1e Lt. Ir W.L. van Lekerveld.  
  • C. 2e sectie. Res.  2e Lt. Ir T. Ferwerda. 
  • C. 3e sectie Vdrg.  J.L. van den Broeke. 
 

 

 Luchtdoel mitrailleurs.  

Bij het 1e Legerkorps waren ingedeeld de 1e en 2e Compagnie Luchtdoel Mitrailleurs.

 • 1e Comp.Lu.Mitr. ter beschikking van C. I- Divisie

 • 2e Comp.Lu.Mitr. ter beschikking van C. III- Divisie.
.

De 1e Comp. Lu.Mitr.

   
 • 3e Peloton van 1e Comp. lu.mitr. onder 2e Lt. Rocus van Yperen te Wassenaar op het dak van het tehuis voor oude van dagen in het Wavopark.

 

    De 2e Comp.Lu.Mitr.   

Elk peloton bestond uit 2 kanonnen van 2 cm tl. en 2 mitrailleurs M. 25 tl. 

De staf van de 2e Comp. lu.mitr. is gevestigd in Bennebroek,
C. res. kapt. der Art. H. Hulshoff Pol. De Compagnie is in de nacht van 11 op 12 mei verplaatst naar Oegstgeest. ( kruispunt van de Vinkeweg en van de Voorhoutsen weg)  

Het 2e peloton bij de Kleverlaan te Bloemendaal, 
Het 3e peloton te Heemstede,  Het 4e peloton te Bennebroek. 

 

2e Comp.Lu.Mitr.

  Commandant     H.Hulshoff Pol      Res. Kapitein der art  
  Plv. Commandant     J.H. Dambrink     Res. 1e Luitenant der art.  
  Pel. Commandant     Mr. H.W. Wertheimer      Res. 2e Luitenant der art.   
  Pel. Commandant     J. Terpstra      Res. 2e Luitenant der art.   
  R.F. Swildens     Adj.onderoff.-instr.   
  H. Boeying     Sergeant-majoor-adm.  

Personeel: 5 Off., 20 O.Off. en 128 Kpls/Mansch. 
De opdrachten, die aan de drie pelotons waren verstrekt, betroffen in algemene zin de bescherming van de in de omgeving van de opstelling gelegerde staven en troepen (St.K.- IIIe Div. was gevestigd te Bennebroek) en de bescherming van spoorwegstations in de omgeving. 

Met uitzondering van o.m. de 2e Comp.Lu.Mitr. was de divisie niet gevechtsgereed. De orders daartoe werden kort na 4.00 uur gegeven en in verband met de vijandelijke luchtlandingen bij en op het vliegveld Valkenburg ontving de D.C. van ongeveer 6.00 uur af verschillende bevelen van de C.-I L.K., om zijn divisie in zuidelijke richting te verplaatsen.

De drie pelotons hadden reeds vroeg het vuur geopend op binnen schootsbereik komende vijandelijke vliegtuigen, terwijl onmiddellijk maatregelen werden genomen om de stukken en mitrailleurs van dekkingen te voorzien. Veel vliegtuigen kwamen er echter niet binnen schootsbereik van de pelotons. Dit blijkt uit het feit dat zij tezamen slechts 132 bg. patronen verbruikten.

In verband met de verplaatsing der divisie ontvingen de pelotonscommandanten van de C.C. op 11 mei opdracht in de omgeving van Oegstgeest nieuwe opstellingsplaatsen voor hun pelotons te verkennen. De stellingveranderingen vonden plaats tijdens het nachtelijk duister van 11 op 12 mei, opdat de pelotons bij het aanbreken van de dag weer schietgereed zouden zijn.

De staf van de compagnie vestigde zich in Oegstgeest, het 2e peloton 200 m ten noorden van de brug over het Oegstgeesterkanaal in de weg Rijnsburg-Voorhout, terwijl het 3e en het 4e peloton bij Oegstgeest in stelling kwamen.

Was de gevechtsactiviteit van de drie pelotons op 11 mei gering geweest, wat bleek uit het aantal van 181 verschoten bg. patronen, op 12 mei was de activiteit niet groter. De drie pelotons verschoten toen 206 bg. patronen. De gevechtsactiviteit op 13 en 14 mei was echter groter dan op voorafgaande dagen, wat eveneens blijkt uit het aantal verschoten bg. patronen. Voor de drie pelotons bedroeg dit aantal respectievelijk 662 en 910.

In de opstelling van de pelotons kwam tot het neerleggen van de wapens geen veranderingen meer.