Bronnen.

Bijdragen van derden.

Een aantal boeken heb ik nog bij antiquariaten kunnen krijgen. Veel boeken heb ik kunnen raadplegen uit de Militaire Bibliotheken van het KIM en de KMA. Een aantal zijn nog te leen bij openbare bibliotheken. Veel dank ben ik verschuldigd aan:

 1. De heer  A. Reijniers, welke mij onbaatzuchtig nog steeds vele boeken over het onderwerp ter beschikking stelt. 
 2. 06-02-01 De heer J. Vreeswijk, van de Stichting Historische Militairia, die zo vriendelijk is geweest mij de weg te wijzen naar het archief van overste Buurman.
 3. 2001 De heer J. Bom, die het verhaal van 1-RHM mij heeft doen toekomen.
 4. De heer H. de Graaff voor informatie over de 5e compagnie van het 15e Depot Bataljon.
 5. 21-01-01 De familie Burger welke mij een aantal gevechtsberichten en foto's van het II-Dep. Inf. uit Leiden deed toekomen.
 6. Mevrouw K. Onvlee voor een aantal foto's en een gevechtsbericht van 4C.Mr.v.8.
 7. Voorheen S.M.G. nķ het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. ( NIMH)
  Gevechtsberichten en andere militair-historische informatie over de Kon. Landmacht kunt u, na afspraak, inzien bij het NIMH in Den Haag.
  Tel:  070-3165836, fax: 070-3165851, Bezoek adres: gebouw 204, Alexanderkazerne, Van Alkmadelaan 357, 2597BA Den Haag.
  POSTADRES, Postbus 90701, 2509 LS Den Haag.
 8. De heer P. Homburg voor het gevechtsbericht van de Instructie Batterij 7-veld.
 9. 22-04-01 De heer D. van Rijn uit Den Haag voor de foto's van zijn aquarellen. † 
 10. 07-05-01 De heer A. Bosman voor het meiverhaal van pater de Boer uit het archief van lt.Kol. Buurman.
 11. 20-05-01 De heer L.Th. Righart van Gelder, voormalig bestuurslid van de reŁnie-commissie 4R.I., voor het boekje van 4R.I. en de vele foto's van het 4R.I.
 12. Lt. Kol. F. DŁrst Britt voor de foto's en de informatie over de verleende onderscheidingen in III-2R.A.
 13. 14-11-01. De heer J.N. Seulijn jr. voor de dagboekaantekeningen van zijn vader J.N. Seulijn sr.
 14. 20-11-01. Nogmaals de heer A.Bosman voor de kopieŽn van de authentieke gevechtsberichten van I-4R.I.
 15. 26-01-02  Lt. Kol. b.d. E.H. Brongers voor de opgaven van gesneuvelde Duitsers en hun vliegtuigverliezen.
 16. 29-01-02  Lt. Kol. b.d. E.H. Brongers voor de opgaven van gesneuvelde Duitsers en waar zij begraven zijn.
 17. 08-02-02  De heer W. Jung van het "Museum Verbindingsdienst" voor de gegevens betreffende de Vbd.A in mei 1940.
 18. 20-02-02  De heer J. Niemeijer voor het stukje uit "Oegstgeest in bange dagen 1940-1945" en enkele foto's daaruit.
 19. 01-03-02. De heer C. den Ridder voor de foto's uit de sigarendoos van zijn vader van 4s-1-III-4 en een aantal foto's uit het fotoboek van de vm dominee van Valkenburg, Ds. Veldkamp.
 20. 17-03-02  De heer G. Meijer voor de foto van de Staf van de III Divisie.
 21. 21-03-02  De Heer D. Harff voor het kopie van de mei-juni nummer van Ons Leger uit 1946.
 22. 27-03-02  Wederom de heer A. Bosman voor kopieŽn van bijzondere voordrachten voor onderscheidingen aan C.-4R.I.
 23. 30-03-02  Nogmaals Lt. Kol. b.d. E.H. Brongers voor aanvullingen, verbeteringen en nieuwe informatie betreffende Generaal Rijnders en de afvoer van Duitse krijgsgevangenen naar Engeland.
 24. 03-05-02. De heer J. van der Luijt voor de gegevens van de chauffeur van Overste Buurman.
 25. 17-05-02. Elisa Mutsaers voor de toestemming om Oblt. G.Schirmer uit "De Slag om Den Haag" te mogen citeren.
 26. 18-05-02. De heer J. van Hartingsveldt voor het verslag die zijn vader, C.1-2S-MC-II-4R.I. in 1942 heeft opgetekend.
 27. 23-05-02. De heer A. van der Weg voor een aantal foto's van zijn vader de sgt. J. van der Weg van het 10e Depot Bataljon.
 28. 30-05-02. Mevr. Jacqueline Hoevenberg voor de gevechtsberichten van 4C.Pag, 4 Bat.6Veld en 6R.A.
 29. 09-06-02. De heer J. Uijttenhout voor de foto's van sergeant H.C.A. Uijttenhout van 3-III-4R.I. uit de mobilisatietijd.
 30. 24-06-02. De heer F. Brackel voor het mei-verhaal van zijn vader, de Generaal-majoor b.d. F.J.G.Brackel. ( Instr. Batt. 7 Veld.)
 31. 28-06-02. De heer D. Harff voor enkele foto's uit zijn boek "Atlantikwall 1940-1945", waaronder een foto van de Majoor van der Schee (C.-I-9R.I.).
 32. 04-07-02. De van de heer van Dijk voor twee foto's van de Schietbaan zuid van Katwijk.
 33. 07-07-02. Wederom mevr. Jacqueline Hoevenberg voor het complete gevechtsbericht van de Majoor Alofs, C.-10 Dep.Bat.
 34. 26-07-02  De heer J. van Hartingsveldt voor het beschikbaar stellen van webruimte op zijn server van Hartronics.
 35. 11-09-02 e.v.  De heer A. Reijniers voor de verbetering en aanvullingen van de gesneuvelden.
 36. 04-10-02  De heer R. Heus, website Nederlandse Oorlogsgraven , voor foto's van graven van gesneuvelden.
 37. 10-11-02. De heer Adrian van Wierst, Canberra, Australia voor de foto's van zijn oom (Pag. 4R.I.)
 38. 29-11-02. De heer S. Visser voor de foto's van zijn vader D.Visser (MC-I-9R.I.). 
 39. 20-12-02. De heer Delforterie voor informatie en foto's van de 4e Reserve Grens Compagnie.
 40. 19-01-03  G. Snoep voor de ontslagbrieven van Soldaat C.Snoep van 1s-6-22 Dep. Bat.
 41. 28-01-03  De heer S. Visser voor de foto's van I-9R.I. waaronder die van het herdenkingsmonument.
 42. 16-02-03  De heer Koopman en A. Vlugman  voor de foto's van de gesneuvelde soldaat J.H.M. Vlugman.
 43. 17-02-03  Nogmaals de heer R. Heus, website Nederlandse Oorlogsgraven , voor foto's van graven van gesneuvelden van 1R.I. en 4R.I.
 44. 20-02-03  De heer A. Reijniers voor de vele foto's van de graven van de gesneuvelden.
 45. 20-02-03  De heer A. Delforterie, vm Dpl. Sgt. 4e Res. Grens Compagnie, voor zijn verhaal over zijn diensttijd en de oorlog.
 46. 22-02-03  Mevrouw J.M.J.Buurman-Boreel voor een aantal waardevolle stukken, w.o. "De geschiedenis van het 4R.I. van 9 Jan. 1939 tot de opheffing van het Regiment", door en uit de nalatenschap van Overste Buurman (C.-4R.I.).
 47. 04-03-03  De heer P.van Denzel voor een kopie van de ontslagbrief van zijn vader, J.M. van Denzel.
 48. 09-03-03  De heer W.J. Smit voor een foto en enkele documenten van zijn opa J.Smit van 1s-1-I-9R.I.
 49. 24-04-03  De heer J. van der Wal voor de foto van het 3e stuk van 2S-MC-I-9R.I. van zijn opa.
 50. 05-05-03  De heer J. Scheffers voor de foto's van zijn opa, de kpl. A.S. Scheffers van MC-I-4R.I.
 51. 03-06-03  De heer M.D. Visser voor de foto's uit het herdenkingsboek van res. 1e Lt. Bosgra.(SC1-2-I-4R.I.)
 52. 20-06-03  De heer L.K. Nijholt voor een aantal verslagen en foto's van de 2s-MC-I-9R.I., waaronder een dagboek van zijn - met Bronzen Kruis onderscheiden - vader.
 53. 22-06-03  De heer J. Reinhardus, Chatham, Ontario, Canada voor correcties en foto's van de gesneuvelde kapitein C. Reinhardus. (C.-2-I-1 R.I.)
 54. 25-06-03  De heer K.J. van Hartingsveld (2s-MC-II-4R.I.) voor een aantal foto's van de MC.
 55. 22-07-03  De heer de Haan voor een scan van de overrijdensadvertentie van I. Bakker.
 56. 22-07-03  Nogmaals de heer M.D. Visser voor foto's van 1e Lt. Bosgra.
 57. 12-08-03  De heer A.M.A. Goossens voor de foto van wachtmeester-vlieger J. van Zuijlen.
 58. 31-08-03  Mevr. M. Westerhof van Dalen voor de foto's van de gesneuvelde kpl. J. van Dalen van 1-I-9R.I.
 59. 22-09-03  De heer T. Vermeulen voor een stukje uit het interview van D. Keijzer door E.W. van den Burg van de interviewgroep "Sprekend Verleden".
 60. 08-10-03  De heer C. Bodde voor een aantal foto's en het dagboek verhaal van zijn vader P.H. Bodde.
 61. 17-10-03  De heer J. Scheffers voor de foto's afkomstig van mevr. de Jong, die gemaakt zijn rondom Valkenburg.
 62. 28-10-03  Uitnodigingsboekje voor onthulling van het monument aan de Haagsche Schouw van de heer A. Jeurissen. 
 63. 24-11-03  De heer C. Desplanque voor een aantal foto's uit de mobilisatieperiode van 1-I-9R.I. en een groepsfoto van 3-III-9R.I.
 64. 18-01-04  De heer J. Pellen voor de foto's en andere gegevens van de gesneuvelde 1e Lt. Moller.
 65. 01-03-04  De heer G. van Ojen voor het dagboek van dpl. sld. B. van Hemert van 2s-1-III-4R.I.
 66. 02-03-04  Nogmaals de heer F. Brackel voor de aanvulling van het mei-verhaal van zijn vader, de Generaal-majoor b.d. F.J.G.Brackel. ( Instr. Batt. 7 Veld.)
 67. 04-04-04  Foto ontvangen van de heer A. Jeurissen van zijn schoonvader de sgt. P. Niedererde van 5s-2-22 Dep. Bat. uit Leiden.
 68. 20-04-04  De heer B. Evertse voor een aantal foto's van Wassenaar van zijn website.
 69. 23-04-04  De heer T. Meijer voor een aantal foto's van Noordwijk uit de mobilisatieperiode van zijn website.
 70. 25-04-04  Mevrouw Huijsen-Koning voor gegevens en de foto's van de graven van haar gesneuvelde broer A. Koning van 1-I-9R.I.
 71. 09-05-04  De heer J. van den Bos voor een aantal gegevens betreffende zijn vader.
 72. 10-06-04  De heer A.M.A. Goossen voor het verslag van Kpl. remonterijder H.G. Jansen.
 73. 17-06-04  Mevrouw H. Nouwen, voor een foto van de gesneuvelde dienstplichtig soldaat P.H. Nouwen van de 6-22 Dep. Bat.
 74. 22-06-04  Informatie van de heer A. Reijniers betreffende het Nederlandse pistool M25.
 75. 24-06-04  Schets van de heer R.D. Wittmaekersvan Villa Duinhorst alwaar in de mobilisatie de verbindingsafdeling van 4R.I. was gelegerd.
 76. 24-06-04  De heer van M. Kolff voor het verslag over de belevenissen van zijn vader de wachtmeester H. Kolff van de staf van 6R.A. in meidagen van 1940.
 77. 21-08-04  De heer H. van der Ploeg voor de foto van de gesneuvelde huzaar J. Smit van 1RHM en een foto van het graf op Terschelling.
 78. 24-09-04  De heer P.K. Visser voor de foto's van de gesneuvelde huzaar H.T. IJkema van 1RHM.
 79. 01-10-04  De heer M. Herbert voor de foto waarop twee militairen te zien zijn welke waarschijnlijk uit Valkenburg afkomstig is.
 80. 02-10-04  De heer H.Gerrits voor de foto's van de gesneuvelde soldaat H. Heins en de officiŽle documentatie nav het sneuvelen van de soldaat. 
 81. 03-10-04 De heer M. Herbert voor het dagboek van zijn oom J. Herbert van 3s-MC-III-4R.I.
 82. 09-10-04 De heer S. Melgert voor de foto van zijn gesneuvelde broer F.W. Melgert van 1-I-9R.I.
 83. 07-11-04 De heer J. Visser voor de groepsfoto van 1-II-9R.I. van zijn overgrootvader S. Visser.
 84. 26-11-04 De heer G. Vurens voor de foto van de gesneuvelde soldaat J.C. Haastrecht van de 3s-MC-III-4R.I.
 85. 06-12-04 De heer Goossens voor de verbetering van de informatie met betrekking tot het sneuvelen van Wmr. vlieger J. van Zuijlen.
 86. 25-01-05 De heer H.M. Olijhoek voor de foto's van zijn gesneuvelde broer A.J.H. Olijhoek van 4-10Dep. Bat.
 87. 14-02-05 Mevr. T. Beukers voor het verslag van J. v.d. Zwart, inwoner van Valkenburg.
 88. 02-03-05 De familie Kuper voor de foto's van de gesneuvelde huzaar H. Kuper.
 89. 26-03-05 De heer P.H. Louw voor de foto van het 2e graf van soldaat H. Verhoog van 1-III-4R.I.
 90. 21-03-05 De heer D. Breedijk voor de lijsten van gewonde krijgsgevangen Duitsers welke waren opgenomen in de Leidse ziekenhuizen.
 91. 13-04-05 Nogmaals de heer D. Breedijk voor de kleurenfoto's van het graf van de bij het busbombardement gesneuvelde militairen van I-9R.I.
 92. 02-05-05  De heer J. van der Made voor de foto van de gesneuvelde dienstplichtig soldaat A.W. van den Dam van 3-III-4R.I. 
 93. 05-05-05 De heer H. La Roi voor de foto van de gesneuvelde Commandant van I-1R.I., de res. majoor Hendrik Cornelis la Roi. 
 94.  14-05-05 De heer G. van de Weerd voor de foto van zijn vader de Dpl. sld. H. van de Weerd (1-IV Dep. B.A) 
 95. 26-06-05 De heer w. Kappe voor de foto van de gesneuvelde huzaar A. Poepe (1RHM) 
 96. 12-07-05 De heer H. de Mooij voor de foto van het huisje van Langeveld te Valkenburg. 
 97. 17-07-05 De Heer B. Boere voor de foto van de gesneuvelde soldaat J. van der Star van 3-III-4R.I.. 
 98. 11-08-05 De heer D. Harff voor het verslag van het busbombardement door de bataljonsarts van I-9R.I.  
 99. 07-10-05 De Heer G.A, Heijlen voor de foto's van zijn gesneuvelde vader A.H.C. Heijlen van 1-IV Dep. B.A. 
 100. 30-10-05 Herr Schnaars van www.historic.de voor de foto's van Valkenburg en omgeving in mei 1940. 
 101. 23-11-05 De heer x voor de foto van zijn gesneuvelde grootvader, de dpl. soldaat x van 6-10-Dep.Bat. 
 102.  26-11-05 De heer G.P. Winckel voor de schilderij van zijn over-over-over grootvader, voormalig commandant van 4R.I. (1858-1860). 
 103.  03-01-06 De heer M. Herbert voor vier foto's van Fallschirmjšgers welke mogelijk bij Valkenburg waren geland. 
 104.  14-01-06 De heer G. van Huizen voor een aantal foto's betreffende de Luchtvaartafdeling op het vliegpark Ruigenhoek.  
 105.  22-01-06 Wederom Herr Schnaars van www.historic.de voor een door een Duitser van 6-IR65 getekende kaart van de omgeving.   
 106. 10-02-06  De heer Ds. M.Mulder ( www.dodenakkers.nl ) voor een aantal foto's van graven van gesneuvelden. Ook weer op 13-04-08. 
 107.  12-03-06  De heer Righart van Gelder voor de foto en het krantenstukje van de laatste herdenking van het 4R.I. te Valkenburg. 
 108.  17-03-06  De heer A.M.A. Goossens voor een tweetal foto's van Valkenburg. 
 109.  02-04-06  De heer A. de Rijck voor een bidprent van de gesneuvelde sergeant B.W. Thijssen van MC-III-4R.I. 
 110.  07-08-06  De heer R. de Gooij voor de verslagen van res.1e Lt P.W. Vlietstra, C.-78e Lu.A. te Voorschoten. 
 111.  29-09-06  De heer N. den Breejen voor de foto's van Dpl. Nicolaas den Breejen van 7-15 Dep.Bat. 
 112.  06-10-06  De heer A. Steg voor de foto's van gesneuvelde militairen te Rhenen. 
 113.  06-10-06  De heer J. Polhuys voor de gegevens over III-2R.A. in de mobilisatietijd. 
 114.  06-01-07  De heer B. van der Weide voor de foto van de gesneuvelde soldaat J. Benjamins van staf-I-1R.I. 
 115.  04-03-07  De heer W. van Dullemen voor foto's en informatie van zijn gesneuvelde vader W. van Dullemen van de Staf van II-4R.I. 
 116.  10-07-07 De heer P. Oxener van de historie vereniging Boskoop voor een foto van het graf en het overlijdenbericht van de gesneuvelde soldaat D.J. Jongenburger. 
 117.  21-11-07 De heer P.L.M. van Zwijndregt voor de vele foto's en gegevens uit de nalatenschap van voormalig commandant van 4C-Mr.8. de Res. Kapt. J.H. van Zwijndregt. 
 118.  26-11-07    De heer A.M.A. Goossens voor een tweetal foto's van het Shellstation. 
 119.  11-02-08 De heer H. van Dijk voor zijn onderzoeksgegevens van FJR op 10 mei 1940.  
 120.  29-02-08 De heer de Groot voor de foto van de gesneuvelde Huzaar H.F. Kuipers van 1RHM. 
 121.  29-02-08 De heer Louw voor de foto van de gesneuvelde soldaat H. Verhoog van 1-III-4R.I. 
 122.  01-04-08 Mevr J Vrijlandt-GŲdde voor de foto van de gesneuvelde soldaat F. GŲdde van III-4R.I. 
 123.  08-04-08 De heer A. Oldenburger voor de foto van de gesneuvelde soldaat J.M. Schrik. 
 124.  31-05-08 De heer J. Baart van de website "Stichting Oud Zoeterwoude" voor het opgetekende verhaal van Huzaar J. van der Zon. 
 125.  03-09-08 De heer H. Berghuis voor de foto van de gesneuvelde soldaat B. Gankema van 1-I-9R.I. 
 126.  17-01-09 De heer W.J. de Bruin voor een foto van zijn gesneuvelde vader de 1e Lt. A.C. de Bruin. 
 127.  30-03-09 De heer Herman Boot te Serooskerke van de Stichting Verenigde Booten voor het verslag van een interview met Res. 1e Luit. F. Rodermond van 22 Dep. C.B.T. op 08-11-1981.  
 128.  19-06-09 De heer W.J.T. Stijnman voor de foto's uit de nalatenschap van zijn vader de vml Dpl.sgt. Th.W.C. (Theo) Stijnman, fourier in III-4R.I. 
 129. 18-08-09  De heer J.M. Kattenburg voor de foto's van de gesneuvelde soldaat J. Groeneveld van  1-1-IV Dep. Ber. Art.
 130. 24-08-09 De heer F. Versteegt voor de herdenkingspreek van Ds.W.Veltkamp, gehouden op 28 Dec.1940. en een foto van de gesneuvelde soldaat F. van Elk.
 131. 18-04-2010. De heer H. Holman, traditieofficier van www.6ra.nl voor de appellijst van 3-II-6R.A.
 132. 30-09-2010. De heer F. van den Brink voor een drietal foto's van zijn vader die als dienstplichtig soldaat diende in de 4e Reserve Grens Compagnie te Noordwijk (NORA).
 133. 28-11-2010. De heer H. Stel voor de namenlijst van de 4e sectie van 1-III-9R.I.
 134. 27-02-2011. De heer F. Mijlof voor de foto van zijn gesneuvelde oom A. Roggema van 1-I-9R.I.  
 135. 03-05-2011. De heer D. van Loenhout.voor de foto van de gesneuvelde soldaat D. Mulder van 1-I-9R.I.
 136. 16-06-2011. De heer K. Bobeldijk voor de foto van zijn grootvader de Dpl. soldaat K.W. van Gelderen van 1-III-4RI.
 137. 18-08-2011. De heer W. van Scharenburg van het www.museumvanzuilen.nl voor een foto van de MC-II-4R.I.
 138. 21-01-2012. Mevrouw Monique Matser-Ruigrok voor een aantal foto's van haar vader dpl. G.C. Ruigrok die in 3-I-4R.I. diende.
 139. 04-05-2012  De heer C. Battinga voor het boekje "1RHM 10-14 MEI 1940". Ter nagedachtenis.
 140. 10-07-2012  De heer R. Wegman voor de foto van zijn gesneuvelde oudoom Reinardus Janssen van 6-22 Dep. Bat.
 141. 08-08-2012 De heer A. Reijniers voor de talloze graffoto's van gesneuvelden.
 142. 16-10-2012 De heer H. W. Wieringa voor het verslag van C.-III-9R.I. en een aantal foto's van officieren van III-9R.I.
 143. 01-11-2012 De heer R. Brandsma voor een stukje uit het dagboek van zijn vader R. Brandsma van I-1R.I. over de overval van de Duitsers op I-1R.I. in de duinen aan de Wassenaarse Slag op 11 mei.
 144. 06-12-2012 Mw. Sepers de Boer voor de gewondenlijst van I-9R.I.
 145. 06-02-2013 Dhr. C. Bodde voor de groepsfoto van 1-I-4R.I. voor de Bardelmeyerschool te Noordwijk.
 146. 20-02-2013 Dhr. F. Out voor de foto van de gesneuvelde soldaat A.T. Meskers van III-4R.I.
 147. 30-04-2013 Dhr. E. Huisman voor de foto van de gesneuvelde soldaat A. Huisman van st.-I-1R.I.
 148. 11-05-2013 Dhr. J. van der Schee voor de foto van de gesneuvelde soldaat J. van der Schee van 1s2-III-4R.I.
 149. 29-06-2013 Dhr. B. Savelkoul voor een foto van het 2e graf van de gesneuvelde kpl. L. J. Dohmen van de Instructie Batt. 7 Veld.
 150. 13-12-2013 Dhr. E.Schurink voor foto's van een munitikist van het 1-1s-4C-Pag.
 151. 19-12-2013 Dhr. R. van der Brug voor het verslag van het interview van zijn vader.
 152. 14-03-2014 Dhr.K. van Veen voor een aantal foto's van zijn vader die in III-4R.I. diende.
 153. 30-03-2014 Mevr. C. Hoogstraten voor twee foto's met namen van III-2R.A.
 154. 26-08-2014 De heer of mevr. Pat (Misty Mulder) voor de foto van Duitse militairen in de duinen.
 155. 05-11-2014 De heer J.van Bemmel voor de foto van de gesneuvelde Kpl. J. Mulder van 3-III-16R.I.
 156. 13-11-2014 De heer E. Woertman voor een foto van de vermoedelijke crashsite van sgt. Hagen en twee foto's aangaande de legering van 78-LuA te Voorschoten.
 157. 08-05-2015 Mijnheer T. Lek voor het dagboek van Dpl. Hoppenbrouwer van 3s-MC-II-4R.I.
 158. 06-06-2015 Wederom Mijnheer T. Lek voor een aantal foto's van de 3e sectie van MC-II-4R.I.
 159. 13-07-2015 De heer J. Bruikman voor twee foto's van zijn vader van de 163e Batt. Lu.A. te Wassenaar.
 160. 07-09-2015 De heer D. van der Putten voor een aantal foto's van zijn grootvader Piet van Putten die in de MC-III-4R.I. diende en zwaar gewond raakte.
 161. 30-10-2015 De heer D. Sanders voor een foto van een parachute RZ16 welke in mei 1940 gevonden is bij boerderij Landlust te Maaldrift.
 162. 28-02-2016 De heer T. van Wijk voor een foto van de gesneuvelde soldaat J. Wever van MC-I-1R.I.
 163. 28-02-2016 De heer J. Boersma voor een aantal foto's van Sgt. J. Boersma van de 4s-MC-I-9.R.I.
 164. 27-04-2016. De heer B. Dierink voor een aantal foto's van de 78e Batt. Lu.A.
 165. 12-12-2016. De heer B. Langezaal voor een aantal foto's van zijn vader de sgt. B.T. Langezaal van 1-I-4R.I.
 166. 24-01-2017. Het NIMH voor de namen van 2-II-4R.I.
 167. 18-02-2017. De heer A. Sloof voor de foto van de gesneuvelde soldaat W.C. Sloof van III-4R.I.
 168. 28-04-2017. De heer en mevrouw Koper uit Leidschendam voor de foto van de gesneuvelde soldaat P.C. Streur van het 3-4-II Dep. B.A.
 169. 28-07-2017. Mevrouw A. van der Ploeg - Fennema voor de foto van de gesneuvelde korporaal J. Fennema van 1-I-9R.I.
 170. 05-05-2019. De heer B. Couperus voor een foto van de gesneuvelde Sgt. Feike Couperus
 171. 20-05-2019. De heer R. van Schie voor een foto en een bidprentje van de gesneuvelde soldaat J. Bontje van de staf van 4R.I.
 172. 20-01-2021 Mevr. A. Snoek, Macquarie University, NSW 2109 AUSTRALIA
  voor de foto van het 2e graf te Valkenburg van een aantal gesneuvelde militairen.
 173. 24-09-2021 De heer R. van der Veen voor de foto van de gesneuvelde soldaat H. Smit van 1-I-9R.I.

Literatuur 1 >>