TERUG

Aanvullend gevechtsbericht Kapitein J.H.G.P. Matla.

 

 

C.-MC-I-4R.I..

Aanvullend gevechtsbericht.

Naar aanleiding van het door Commandant 4 R.I. gevraagde verslag van de patrouille, die op 10 Mei 1940, door reserve 1ste Luit. Engels.J.P., Commandant van de 1ste Sectie van mijn Compagnie, werd uitgezonden, bericht ik U het volgende :

Op 10 Mei 1940, werden de dienstplichtigen van Gerven, van Rooijen en Broekhuijzen te circa 9.00 uur als patrouille uitgezonden om te berichten omtrent de sterkte van de vijand, die met vliegtuigen was geland tusschen Katwijk en Wassenaar op het strand. Deze patrouille sloot zich even later aan bij een patrouille van 3.II.R.A. ter sterkte van een groep met een lichte mitrailleur onder een wachtmeester. Te circa 9.30 uur bemerkten de uitgezondenen plotseling, dat zij van alle kanten omringd waren door de vijand en werden zij gevangen genomen. Behalve de dpl. van Gerven en Broekhuijzen, die wisten te ontkomen.
Een korporaal van 3.II.R.A. zou naar verluidt bij deze verkenning gesneuveld zijn.
De dpl. van Rooijen   -- onleesbaar --  anderen door de vijand weggevoerd -- onleesbaar -- gevangen gehouden  -- onleesbaar --  onderkomens en de  -- onleesbaar  --  naar dit onderkomen had de vijand munitie en blijkbaar een radio-zendapparaat uit de vliegtuigen gesleept.
Later op de dag werden de gevangenen uit de betonnen schuilplaats overgebracht naar een huis aan de Wassenaarse slag, waar reeds vele gevangenen en gewonden waren verzameld.
Vr het vertrek uit de betonnen schuilplaats hebben de Duitschers het als een radio verzendapparaat uitziende toestel door handgranaten vernield.
Blijkbaar beschikte de vijand aan de Wassenaarse Slag ook over ontvang apparaten, aangezien aan de gevangenen geregeld radionieuwsdienstberichten werden meegedeeld.
Bovenstaand relaas werd mij medegedeeld door den 1ste Luit. Engels. J.P. en den sergeant Pols.J.D.M. mijner Compagnie aan wie van Rooijen zijn ervaringen heeft verteld.
Van Rooijen, van Gerven en Broekhuijzen zijn niet  -- onleesbaar --.

Aan
Commandant
4 R.I.

Noordwijk 8 Juni 1940.


Noot F.O.:
  1. De wachtmeester heeft over deze patrouille eveneens een rapport uitgebracht.
  2. NB. De rapporten zijn na de strijd uit het geheugen opgemaakt!
  3. Met 3.II.R.A. bedoelde de kapitein Matla haast welzeker III-2R.A.