TERUG

 Vbd.A- 3-22 Depot Bataljon.

 

 

Acties van 3-22 Dep.Bat. in de vroege morgen van 10 mei.

II Dep.Inf. in Leiden kreeg in de middag een telefoontje van de burgemeester van Zoeterwoude waarin hij meedeelde dat er een paar Duitsers zich in zijn gemeente ophielden. De lt. Stoel begaf zich toen met een patrouille naar het dorp. Het bleek dat 2 Duitsers, van wie er een gewond was, zich in Voorschoten meester hadden gemaakt van de auto van een officier van gezondheid. De arts en een wachtmeester waren gevangen genomen, maar de officier was niet als dokter herkend. Onder bedreiging met een pistool werden zij gedwongen om naar een burgerarts in Zoeterwoude te rijden. daar werd de gewonde verbonden. Op dat moment verscheen per fiets de patrouille van de Luit. Stoel, die beide Duitsers ontwapende en gevangen nam.

De niet meer bereikbare pagina van Oud Zoeterwoude over dit geval: 

  • De 21 jarige in Ned. Indië geboren soldaat Jaap Hardeman, die in Den Haag woonde, was op deze eerste dag van de oorlog om 5 uur met een taxi op weg naar Rotterdam. Bij het Vliegveld Ypenburg werd de taxi, waarin ook zijn kapitein, een sergeant en een officier zaten, aangehouden door twee Duitse parachutisten. De Kapitein sneuvelde en de sergeant werd gewond. De Duitsers gijzelden de taxichauffeur, de officier en Jaap Hardeman. Zij vluchtten voor de Nederlandse militairen. Door een kogel werd Jaap Hardeman in de taxi dodelijk getroffen terwijl een Duitser gewond raakte. Op de vlucht is het stel in Zoeterwoude aangekomen, waar Dr. W. Kortmann eerste hulp verleende en Jaap Hardeman later na een korte dienst werd begraven op de N.H. begraafplaats te Zoeterwoude.

 

Het Leids jaarboekje uit 1995 beschreef het geval ietwat anders.

OORLOGSHERINNERINGEN VAN EEN ZOETERWOUDSE DOKTER door A.C.J. Duindam hierover: 

  • 10 mei 1940 was een bijzondere dag ten huize van de huisarts Wybo Kortmann. Deze dag - de verjaardag van zijn echtgenote - had een blijde dag moeten worden. Wybo had een prachtige bos rode rozen gekocht, de lievelingsbloemen van zijn vrouw. Zij was daar dan ook heel blij mee. Maar die vreugde was uiteraard heel anders dan zij zich hadden voorgesteld: het uitbreken van de oorlog was bekend geworden en beheerste al hun gedachten. 

    Vroeg in de morgen kwam er plotseling een Haagse taxi (Red Band) aanrijden bij de dokterswoning, waarin vijf personen: de chauffeur, een Nederlandse officier van gezondheid, een Duitse officier, een door een schot gewonde Duitse soldaat en een dode Nederlandse soldaat. De Duitse officier ontdeed de dokter van zijn witte jas en trok deze zelf aan. Hij eiste op hoge toon hulp voor zijn gewonde soldaat. Dokter Kortmann verleende deze hulp aan de soldaat, die een vriendelijke indruk maakte, in tegenstelling tot de officier, die heel agressief was en een mitrailleur opstelde, waarmee hij de aanwezigen bedreigde. 

    De jarige mevrouw Kortmann had intussen de EHBO gebeld, maar ook de militaire kazerne in Leiden. Intussen had zij haar verjaarsboeket rozen neergelegd op het lijk van de Nederlandse soldaat Jaap Hardeman (AMD-I-Dep. B.A.). De Duitsers aten brood bij de familie Kortmann: “schönes Weissbrot”. Toen uit Leiden Nederlandse militairen kwamen om de Duitsers in te rekenen, zagen ze de Duitse officier (in de witte doktersjas) voor de dokter aan en ze arresteerden dokter Kortmann, denkend dat deze de Duitser was. Vier man omringden de dokter, tegenspraak werd niet geduld. 

    Alles kwam toch goed. De Duitsers werden gevangen genomen, de gewonde man uiteraard afgevoerd naar een ziekenhuis. De Duitse officier, zeker van de overwinning, zei tegen de dokter dat hij over twee dagen op het gemeentehuis zijn declaratie voor de verleende hulp kon indienen. De dode soldaat werd overgebracht naar het gemeentelijke “lijkenhuisje”, van waaruit hij een waardige begrafenis kreeg naast de Dorpskerk. De rozen van mevrouw Kortmann werden bij het graf neergelegd. Nog ieder jaar komen bij de jaarlijkse dodenherdenking familieleden van Jaap Hardeman het graf bezoeken en bloemen neerleggen.

 

NOOT FO: Het is vast komen te staan dat de doodgeschoten soldaat NIET Jaap Hardeman was en NIET begraven was in Zoeterwoude.

Zijn vader heeft op 25-07-1940 te ‘s-Gravenhage aangifte gedaan van het overlijden van Jaap Hardeman op 10 mei 1940 ten 06.30 uur in deze gemeente. Geboren te Tegal (NOI), ongehuwd, zonder beroep, woonachtig te Delft.
Het aktenummer is 1764 zit op fiche 2184, afbeelding 4.