TERUG

 

 

De kaderopleidingen van Commandant West Front - Vesting Holland, te Leiden.
 

 

Kaderopleiding-15-Dep.Bat

Het detachement kaderopleiding, ter sterkte van AOOI D. de Wilde, de sergeanten Koenders en W. Hertog en 19 korporaals, was op last van C.-W.Fr.-Vg.H. omstreeks 5.30 per autobus uit Leiden afgereden naar Leidschendam, met opdracht de aldaar gelande valschermtroepen te bestrijden. Zij waren per bus via Zoeterwoude en Stompwijk gereden vanwege geruchten dat ook in Voorschoten parachutisten zouden zijn geland. Het eerste wat De Wilde deed was nadere informatie vragen bij de waarnemend burgemeester, de heer L.C. de Koning, die in het raadshuis aan de Delftsekade zetelde. Daar vernam hij dat zich in het dorp geen parachutisten bevonden, maar volgens de berichten zouden ze wel in de buurt zitten van de nieuwe rijksweg en de spoorbaan naar Utrecht.

*


Kaderopleiding.-6-22-Dep.Bat.

Dit versterkte detachement bestaande uit  1e lt. J.P. de Lang, sergeant Verduyn en tien korporaals vertrok tegen 6.00 per autobus langs de Haagweg. Even voorbij de spoorwegovergang bij De Vink liet de commandant zijn detachement uitstijgen en langs de wegkant gedekt opstellen. De autobus werd naar Leiden teruggezonden. Van burgers werd vernomen, dat zich ongeveer 150 parachutisten bij de Haagse Schouw bevonden en dat deze de weg door middel van auto's hadden versperd. Aangezien over lichte mitrailleurs noch handgranaten werd beschikt, zodat een aanvallend optreden zijns inziens bij voorbaat tot mislukking zou zijn gedoemd, volstond de commandant met het bezetten van de spoorbrug, het afsluiten van de weg naar de Haagse Schouw en het uitzenden van een patrouille in 's vijands richting. Chef Staf -W.Fr.-Vg.H., met wie telefonisch verbinding bestond, stemde met de genomen maatregelen in en belastte de commandant tevens met de regeling van het verkeer. Het detachement bleef ter plaatse tot het omstreeks 19.15 op bevel van C.-W.Fr. naar de kwartieren te Leiden terugkeerde.