TERUG

 

BRON; OEGSTGEEST IN BANGE DAGEN.

 

Dep. Afd. R.A. van IV Dep.B.A. te Oegstgeest.

Acties van Dep. Afd. R.A. in de vroege morgen van 10 mei.

Teksten zijn zo origineel mogelijk gelaten.
Daarmee zijn ook feitelijke onjuistheden letterlijk overgenomen.

De commandant van de Depot Afd. R.A., reserve majoor W.W.E. von Hemert, kreeg om 4.50 uur van zijn commandant te Leiden het eerste bevel: "Alarm". Von Hemert stuurde hierop een ordonnans uit om alle in Oegstgeest gelegerde officieren en onderofficieren te alarmeren; kort daarop vernam hij dat in de buurt van Oegstgeest parachutisten waren geland. 
Direct gaf hij de commandant van de 1e batterij, kapitein J.C. Maris, het bevel;

  • "Bezet onverwijld den westelijken oever van de trekvaart tussen Warmonderweg en Kwaakbrug"

Terwijl kapitein G.H.L. Baron van Boetzelaar, commandant van de 2e batterij, het bevel kreeg; 

  • "Onverwijld de toegangswegen tot Oegstgeest langs Endegeesterstraatweg en Groenesteeg af te sluiten voor in de omstreken van Oegstgeest gedaalde parachutisten". 

Aan de bevelen werd toegevoegd: "Munitie volgt". De 2e batterij nam stellingen in bij het viaduct en de Endegeesterstraatweg. Zij kreeg daarbij opdracht wegversperringen aan te brengen om het landen van vliegtuigen te voorkomen. Ondermeer werd een zestal bomen geveld en worden auto's gevorderd om op de nieuwe autoweg te plaatsen. Al om 8.15 uur kreeg de commandant van de 1e batterij een tweede bevel: 

  • "Bezet onverwijld het viaduct in de rijksautoweg over de Groenesteeg tegen de uit de richting van Valkenburg-Rijnsburg opmarcherende Duitsche eenheden". 

Verzet van Nederlandse zijde was aanvankelijk nauwelijks mogelijk door een gebrek aan munitie, maar spoedig arriveerden er vrachtauto's van het afdelingsbureau Prins Bernhardlaan en werd in deze lacune voorzien. Nu konden de overal verspreid opgestelde Nederlandse militairen de laagvliegende Duitse vliegtuigen onder vuur nemen. Twee vliegtuigen worden getroffen; zij kwamen even later neer bij de steenfabriek van De Ridder nabij de Haagse Schouw. In de strijd werden mitrailleurs en geweren gebruikt, maar ook sterk verouderde karabijnen. De te Oegstgeest gelegerde artilleristen hadden enkele stukken geschut, waarmee niet geschoten kon worden, omdat de sluitstukken ontbraken; zij konden dus alleen met het persoonlijk wapen vechten. Gelukkig wisten de burgers niet dat de Nederlandse militairen sterk verouderde kaarten gebruikten. De nieuwe rijksweg A44 (al gereed in 1935) stond niet aangegeven, terwijl de reeds aangelegde Rijnzichtweg - zoals ook bleek uit voornoemde bevelen - nog was aangeduid als 'Groenesteeg'.