TERUG

 

 

Instructiebatterij 7 veld van IV Dep.B.A te Rijnsburg.

 

Kapitein Tonnet (C.-Instructiebatterij 7 veld) te Rijnsburg (sterkte: 3 officieren, 32 onderofficieren en 250 korporaals en manschappen) deed zijn onderdeel omstreeks 4.00 alarmeren, waarna wapens en 10 patronen munitie per man werden uitgereikt en de toegangen tot het kantonnement afgesloten werd. Teneinde meer gegevens omtrent de toestand te verkrijgen, zond de Batterij-commandant (Bt.C) de luitenant de Braaf met een een klas van de verbindingsdienst ter sterkte van 2 wachtmeesters en 13 korporaals per rijwiel naar Katwijk aan den Rijn, met opdracht, het vliegveld Valkenburg te verkennen. 
De overige klassen werden in een gesloten kring om Rijnsburg uitgezet. Het corveedetachement bleef in reserve.

Het detachement van Lt de Braaf, met uitzondering van een vooruit gezonden patrouille, nam stelling in het dorp, een paar honderd meter noord van het tankstation aan de Wassenaarse weg. 
Te  07.15 meldde de luitenant telefonisch uit een huis in de zuidrand van Katwijk aan de Rijn:

  • dat er op het vliegveld ruim 40 vliegtuigen geland waren. Dat de Duitse infanterie in opmars was naar Katwijk en dat eigen infanterie zich terug trok. De voorste vijandelijke troep waren op een afstand van 500 meter van hem.

Te  07.25 volgde een laatste bericht van Lt de Braaf:

  • Dat de vijand thans op ongeveer 200 meter afstand was.

Van kapitein Tonnet kreeg hij de order zich vechtend terug te trekken en werd gewaarschuwd tegen een omsingeling.

Toen de vijand in de loop van de ochtend het dorp uit Z.O. richting binnendrong, geraakte het gehele detachement omstreeks 07.30 uur in gevangenschap, waarna het naar het dorp Valkenburg werd afgevoerd. Van het detachement was n korporaal gesneuveld en n zwaar gewond.

*

Een ander detachement, een klas van de verbindingsdienst ter sterkte van 15 korporaals onder leiding van wachtmeester Lenzen, eveneens per rijwiel, werd door de Bt.C. met een overeenkomstige opdracht om ongeveer 04.15 gezonden naar het dorp Valkenburg.
Na achterlating der rijwielen op de noordoost oever, nabij de dakpannenfabriek , werd de Oude Rijn met het veerbootje overgestoken en het dorp Valkenburg binnengedrongen. Ter hoogte van de kerk werd een vijandelijke patrouille waargenomen en buiten gevecht gesteld. Enige tijd daarna naderde een ongeveer 100 man sterke vijandelijke afdeling uit de richting van het vliegveld. Het detachement, dat intussen was opgelost in een drietal patrouilles, geraakte in een vuurgevecht, waarbij de korporaals Baerveldt en Corbijn sneuvelden en Lenzen gewond geraakte. Omstreeks 7.00 vielen Lenzen en het merendeel der korporaals in 's vijands handen. En patrouille van een man of vijf slaagde erin over de Oude Rijn te terug te keren en Rijnsburg te bereiken.

Een Duitse patrouille, die langs de weg Valkenburg - Katwijk aan den Rijn tot het St. Willibrordus Gesticht (Seminarium) was doorgedrongen en vandaar trachtte de Oude Rijn te overschrijden via de Sandtlaanbrug in de weg naar Rijnsburg, slaagde daarin niet, door het vuur van de aldaar liggende klas onder bevel van luitenant Ader. De klas had het zwaar te verduren, vooral bij het gebrek aan mitrailleurs en de slechte dekking langs de Zandlaan. Korporaal van Rheenen sneuvelde en luitenant Ader raakte hierbij zwaar gewond. Twee Duitsers probeerden de brug over te komen maar werden neergeschoten. 

En vrachtwagen met dienstplichtigen van IV Dep. B.A. passeerde de stelling van Lt. Ader.

Soldaat B. Borst :

  • Voor Katwijk binnen passeerden we de brug (Sandtlaanbrug, FO) over de Oude Rijn. Daar stond ook een controlepost in Nederlands uniform. Weer moesten wij stoppen waarna het in volle vaart verder ging. Een halve km. verder werden we weer aangehouden, maar nu door Duitse soldaten.

Zij raakten bij de Kalkzandsteenfabriek in krijgsgevangenschap en werden met 8 korporaals, vermoedelijk van IB 7 Veld, naar het dorp Valkenburg afgevoerd.

Kapitein Tonnet, C.-IB-7 Veld:

  • De bevolking begrijpt nog steeds niet wat er aan de hand is. Boeren vragen om door te mogen naar hun land, totdat er een sneuvelt door een vijandelijke kogel. Twee auto's rijden langs de eigen troepen voordat deze hen kunnen waarschuwen en worden door de Duitsers aangehouden. Wat met de militaire bestuurders geschiedt is niet duidelijk waar te nemen. Een juffrouw rijdt, voor dat iemand er erg in heeft, per fiets over den brug, doch vriend en vijand staken het vuur tot zij in Katwijk verdwenen is.

*

Kapitein Tonnet :

  • Te 09.00 weder een poging van de Duitschers naar Rijnsburg door te breken over de brug aan de Zandlaan.
    Zij hebben blijkbaar flinke verliezen geleden en zijn zeer voorzichtig. Althans zij schieten van goed gedekte plaatsen en zeer slecht. Op 25 m. afstand soms 3 4 m. boven ons in de boomen.

Omstreeks 10.00 uur werd aan de rechterzijde contact gemaakt met 1R.I., welke uit Lisse aankwam en die bij gebrek aan bevelen luit. Ader bij de verdediging van de Zandlaanbrug assisteerde. 

De res. kapt., J. Maris. (C.-1e Dep.afd. ). te Katwijk aan zee vroeg om 10.30 uur aan Tonnet of hij kon beschikking over de twee kanonnen van 7 Veld voor het beschieten van de op het strand gelande vliegtuigen. De vuurmonden werden, met bediening, achter twee vrachtauto's over de Noordwijksche weg naar Katwijk gezonden, gaven 21 schoten af en keerden enige uren later weer terug. Zij kwamen thans in stelling west van Rijnsburg voor het geval vuur op Valkenburg nodig mocht zijn. Overste Buurman (C.-4R.I.) werd hiervan op de hoogte gesteld.