TERUG

4e sectie 4-22 Comp. B.T.

 

 

 

4-22 Dep. Bat. was als 22 Dep.C.B.T. op 7 mei vanuit Leiden naar Den Haag gezonden ter bewaking van het vliegveld Ockenburg aldaar.

De compagnie, 128 man groot, werd per trein van Leiden naar 's-Gravenhage vervoerd en vervolgens met bussen van de Westlandsche Stoomtram Maatschappij naar het vliegveld Ockenburg, waar zij op 8 Mei te ± 01.00 aankwam ; onmiddellijk na aankomst werden de beide sectiën zware mitrailleurs van I-R.Gr. afgelost en de bewaking van het vliegveld overgenomen. Bij de 22 Dep. C.B.T waren 4 lichte mitrailleurs ingedeeld. Zware mitr. waren niet ingedeeld.

Bij de 4e sectie onder vaandrig Dirk N. van Wijk waren twee lichte mitrailleurs ingedeeld en de vaandrig kreeg een algemeene opdracht :

  • Bewaak met één sectie van 4-22 Depotbataljon de telefooncentrale te Wassenaar (de Kieviet en de Johan de Wittstraat).

Op 9 mei omstreeks 10.00 uur kwam hij in Wassenaar aldaar aan. Hij plaatste 17 man onder eigen commando in het postkantoor annex telefooncentrale "" Kiviet" gelegen aan de Groot Haesebroekseweg in Wassenaar. Deze telefooncentrale ligt op ongeveer 1500 m zuidwest van de watertoren aldaar. Hij plaatste 16 man onder sergeant Krul in de Johan de Wittstraat.
 

Foto : oud-wassenaar.nl

De telefooncentrale.

Van de onmiddellijk zuid van de Wassenaarse Slag op het strand gelande Duitse vliegtuigen kwam een gedeelte der inzittenden, na enige omzwervingen, terecht in het duinterrein west van Duinrel en de watertoren van Wassenaar. Zij ondernamen tot twee maal toe vergeefse pogingen om deze centrale te overvallen.

Vaandrig D.N. van Wijk:

  • Omstreeks 14.00.Vijandelijke aanval uit 3 Nederlandsche (niet militaire) auto's rijdende over Groot.-Hazenbroekseweg in de richting Wassenaar (dorp). Een dezer auto’s volkomen doorzeefd met mitrailleurvuur. De bestuurder van de tweede auto buiten gevecht gesteld door een geweerschot, terwijl deze auto bovendien talrijke treffers van geweer- en mitrailleurvuur vertoonde op kop— en borsthoogte en in de banden. De derde auto is verdwenen in de richting Wassenaar.
    Het vijandelijk vuur verrichte aan onze kant geringe verliezen Een man werd licht gewond; de voorgevel van het postkantoor (waarachter de telefoonentrale is gelegen) vertoonde kogelgaten en de naastgelegen leegstaande villa werd in de van ons gekeerde zijgevel doorschoten.

Van 10 Mei des avonds tot 14 Mei des avonds werd de sectie in de telefooncentrale versterkt meet één sectie van de 5e Depot Grenadiers. Tot 20 mei, de datum van terugroeping is de centrale bezetgehouden.