TERUG

15 Depot Bataljon te Leiden

 

 

Bij afwezigheid van de bataljons commandant nam overste Sieperda het bevel over de 5e compagnie van het 15e Depot Bataljon (5-15 Dep.Bat.) op zich. Omstreeks 07.00 rukte de compagnie uit om de stad af te sluiten en namen stelling in aan :

  • Kaderopleiding 1940/II  Lage Morsweg onder 2e lt. Zwerver.

  • 1e sectie onder 1e lt. v.d. Steen aan de Hoge Rijndijk.

  • 2e sectie onder 1e lt. Wassenaar aan de Hoge Morsweg.

  • 3e sectie onder vaandrig Verschuren achter de 2e sectie.

Uit deze uitgangsstelling is op ongeveer 08.00 uitgerukt naar de HS. 

2e Lt. Botden, C.6-15-Dep.Bat, marcheerde om ongeveer 7.00 met 4 secties langs Breestraat, Noordeinde, Morsweg, Lage Morsweg naar Leidse weg richting Rijnsburg en deed aan die weg, ter hoogte van Veldheim, een stelling innemen met twee zware mitrailleurs, front naar de Oude Rijn. Om ca. 15.00 uur werd boerderij Veldheim onverwachts door een Duitse bommenwerper gebombardeerd. De vier afgeworpen bommen vielen ca. 30 m naast de gebouwen in het open weiland en troffen echter geen doel. Er waren geen gekwetsten. Later bleek echter, dat de S.M. Hurkens aan een "shell shock" leed en onder geneeskundig toezicht gesteld moest worden.
Hij bleef hier met zijn compagnie tot ongeveer 19.30, toen hij bevel kreeg van majoor van Weenen om met de gehele compagnie, kaderopleiding 1940/II inbegrepen - waarbij ingedeeld een lichte mitrailleur onder commando van den 2e luit. Zwerver en een afdeling tirailleurs ter sterkte van 16 man onder sergeant de Kimpe - af te marcheren naar kilometerpaal 13 aan de autoweg, 600 m zuidwest van de Haagsche Schouw, en aldaar front zuidwest stelling te nemen ter beveiliging van de brug.