TERUG

Vliegtuigverliezen

 

 

Duitse vliegtuigverliezen bij Valkenburg.

BRON :LKOL. B.D. E.H. BRONGERS.

Inventarisatie uit diverse bronnen van de meidagen van 1940 tijdens de strijd in Nederland neergeschoten of vernielde Duitse vliegtuigen op en rondom het vliegveld Valkenburg.

Laatste aanvullingen en correcties aangebracht op: 23-01-2009
Onderzoek: Lkol b.d. E.H. BRONGERS

Bronnen:

  1. Stafwerken.

  2. Boeken, tijdschriften, documenten en studies.

  3. Afkortingen.

 

1 t/m 57) 10 mei: 57 Ju-52’s op vlv VALKENBURG . Weggezakt in drassige bodem; deels vernield door artillerievuur , luchtbombardementen(door Fokkers C-10 en C-5) en bij de herovering van het vlv. (Op een FOTO ook een Do-17 en (mog) een Junkers W-34(1motorig) te zien; niet in Duitse documentatie en niet op luchtFOTO’s; kan na 14 mei zijn genomen). Gesnen Valkenburg en omg. bekend van I/KGzbV1, III/KGzbV1 en KGr zbV11.
- 57 geteld op luchtFOTO Sectie Luchtmachthistorie. Voorts Cornwell p.221 (57 Ju-52); 50 Ju’s: MKGR p.13, plus 3+4 Ju’s (Metzsch, pag 13). Volgens Weiss 23 totaal vernield; overige in verschillende graad beschadigd. LuchtFOTO’s in Broekmeijer p.49-51. 

Vliegveld Valkenburg.

*

58) 10 mei: Ju-52 van Stab I/KGzbV1 om 0925 uur neergekomen en verbrand op weiland achter MAALDRIFT. 13 Duitsers gesn.. 
- Cornwell p.221; Lvd p.549, Grav p.156, GVn 1-RHM; .SGLO(T165). FOTO: Hazenberg p.128 (foto onder).

Wassenaar. Maaldrift, geval 58). Zichtbaar is de achterkant van de meest zuidelijke huizen die aan het begin van het Ammonslaantje staan.

*

59 t/m 78) 20 Ju-52 vernield op STRAND TUSSEN KATWIJK EN SCHEVENINGEN.
- 20 gemeld door bemanningen Fokker C-5 nrs 621, 631 en 639; zie Lvd p.411.
N.B. Mogelijk meer, daar de meldingen van aldaar in brand geschoten toestellen dit getal overtreffen.

Meldingen 10 mei:
- ca 0610 uur 3 Ju-52’s OP STRAND BIJ KATWIJK in brand geschoten door G-1 nr 321 van 1e lt Thijssen; Lvd p.269.
- ca 1130 uur: van 5 op STRAND WEST VAN VALKENBURG gelande transportvltgn 
1 Ju-52, doch ws 2 in brand geschoten door C-10’s nr 713 en 714; Lvd p.287 en 290.
-ca 1555 uur: van 20 Ju-52’s OP STRAND TUSSEN KATWIJK EN SCHEVENINGEN 
7 Ju-52’s in brand geschoten met lichtspoor van C-5’n 621, 631 en 639; Lvd p.411 
-voor 1555 uur: Ju-52 op WASSENAARSE STRAND door Nederlands vliegtuig in brand geschoten; melding 1555 uur van Post Katwijk aan C-Westfront VgH.
-ca 1700 uur: 7 Ju-52’s op STRAND BIJ WASSENAARSE SLAG vernield: 3 in brand gebombardeerd door C-5’n nr 646, 612 en 594; de 4 overigen door beschieting vernield; Lvd p.321 en 1081. 
-ca 1820 uur: 2 Ju-52’s op STRAND TUSSEN KATWIJK EN SCHEVENINGEN in brand geschoten door C-5 nr 645; Lvd p.412 en 1092.
-Ju-52’s op STRAND vernietigd door met 21 schoten van de Instructiebatterij 7 Veld vanuit Katwijk aan Zee; GV Instr.Bt 7 Veld.

Beschoten en gebombardeerd op het strand.
*

  • Gp Olt Voigt direct zuid Katwijk, 

  • Gp Fw Polyka noord Wassenaarse Slag, 

  • Gp Lt Erdmann iets verder zuid van de Wassenaarse Slag en 

  • Gp Lt Müller tussen noordrand Den Haag en Wassenaarse Slag.

 

Groep die omstreeks 0645 even ten noorden van de Wassenaarse Slag” landde, bestond uit 15 toestellen, waarvan er 6 weer opstegen (WNfr p.24); er bleven hier dus 9 toestellen. Als bij de drie andere groepen géén Ju-52’s zijn opgestegen, moeten deze tezamen 11 toestellen hebben geteld. Voorts toestellen vernietigd met 21 schoten van de Instructiebatterij 7 Veld vanuit 
Katwijk aan Zee. Talrijke FOTO’s van op het strand vernielde Ju-52’s, doch weinig exacte locatieopgaven. Zie o.m.: o.m. Hazenberg p.129 (onder), p.131, p.133 (onder), p.149; Küpfer:”Nederlands vliegers in het vuur” (Haarlem 1945), naast p.194 en Rijnhout p.59-62 en 107-107.(Eén rnr deels zichtbaar: ?Z+IK; moet zijn 1Z+IK) van 2/KGzbV1) Rijnhout p.60); Cornwell p.221, 222 en 223 (noemt er 18)

79 en 80) 10 mei: 2 Ju-52’s IN ZEE gestort door vuur 62e en 63e Pel Lumi; -Lvd p.630.

81) 10 mei: ca 0530 uur Duitse tijd: Ju-52 van I/KGzbV 172 IN ZEE WEST VAN KATWIJK neergeschoten door T-5 nr 862. 4 bemanningsleden en 14 parachutisten van 3.Zug 6/FJR2 kgvn volgens Cornwell. Toestel vernield.
- Lvd p.145 en 1041; Schoenmaker en Postma: ‘Mei 1940-de verdediging van het Nederlandse luchtruim’, p.12; Cornwell p.221.

 


1. STAFWERKEN

AFKORTINGEN BRONNEN

Grav = "De strijd tegen de luchtlandingstroepen rondom ‘s-Gravenhage mei 1940", ‘s-Gravenhage 1955.
Hdr = "De Stelling van Den Helder"- mei 1940, ‘s-Gravenhage 1960.
Lvd = "De luchtverdediging in de meidagen 1940", ‘s-Gravenhage 1970.
Rdm = "De strijd om Rotterdam-mei1940", ‘s-Gravenhage 1952.
Vlr = "De operatiën van het Veldleger en het Oostfront van de Vesting Holland-mei 1940, ‘s-Gravenhage 1955.
WNfr = "West- en Noordfront Vesting Holland-mei 1940", ‘s-Gravenhage 1961.
IJss = "De krijgsverrichtingen ten oosten van de IJssel en in de IJssellinie-mei 1940, ‘s-Gravenhage 1952.
Zfr = "De krijgsverrichtingen op het Zuidfront van de Vesting Holland-mei1940",‘s-Gravenhage 1963.
Zld = "De strijd in Zeeland-mei 1940", ‘s-Gravenhage 1954.

 

2. BOEKEN / TIJDSCHRIFTEN / STUDIES/DOCUMENTEN 
(voor zover niet volledig in de tekst genoemd):

Alphen J = “Tussen Waal en Lek 1939-1945”; Zaltbommel 1984.
Airwar = Airwar Bulletin; uitgave van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945.
BB= brief C Brigade B, Sectie I.3, No.2M dd 12 mei 1940: gegevens krijgsgevangenen.
BOD = Brits ondervragings document van krijgsgevangenen (gevolgd door rapportnummer) (aanwezig in archief K. Mallan, Zeist)
Bree = L.W.de Bree: “Zeeland 40-45”, Deel 1, Middelburg 1979.
 
Broekmeijer = M.W.J.M.Broekmeijer: “Alarm starten!”, Assen 1945.
Brongers-Adk= E.H. Brongers: “Afsluitdijk 1940. Met de voorafgaande strijd in de noordelijke Provincies”; 7e aangevulde druk; Soesterberg 2005.
Brongers-Ad = E.H. Brongers:”De strijd om de Afsluitdijk” (Gids historische plaatsen Tweede Wereldoorlog); Zaltbommel 1991.
Brongers-Br = E.H. Brongers: “De slag om Brabant”;brochure, 2 delen; Breda 1975.
 
Brongers-Opm = E.H.Brongers “Opmars naar Rotterdam” (3 delen), resp delen 1 t/m 3. 
Brongers-Sl = E.H. Brongers: “De Slag om de Residentie”, 8e herziene en aangevulde druk, Soesterberg 2004.
Brongers-Yp = E.H.Brongers: “De Slag om Ypenburg”, Rijswijk 2000. 
Chronik = Chronik der IV/K.G.z.b.V1
 
Cornelissen = C.B.Cornelissen: “Storm uit het noorden—mobilisatie en Duitse inval in Twente 1939-1940”, Oldenzaal 1985.
Cornwell = Peter Cornwell: “The Battle of France then and now – six nations locked in aerial combat september 1939 to june 1940”; Old Harlow, Essex, 2008.
DVL= Duitse verlieslijst Luftwaffe: ‘Flugzeugunfälle und Verluste bei den Verbänden 10.5.40 - 15.5.40’; zes microfilms Quartiermeister General; archief J.H. Schuurman (het getal tussen haakjes achter ‘DVL’ geeft de pagina aan van de ontvangen kopie-bundel)
 
FOD= Frans ondervragings document van krijgsgevangenen (Interrogatoire d’un prisonnier de l’armee de l’air), gevolgd door handgeschreven rapportnummer rechts boven.
GV = Gevechtsverslag (Archief Sectie Militaire Geschiedenis)
Hazenberg = auteur hoofdstuk ‘De meidagen van 1940”, in het boek “Wassenaar in de Tweede Wereldoorlog”, Wassenaar 1995.
Hey = J.A.Hey: “Studie betreffende in Nederland begraven militairen van vreemde nationaliteit 1940-1945”; Hengelo z.j.
 
Hoogterp = S.H. Hoogterp: “Strijd om ons luchtruim”, ‘s-Gravenhage 1950,
I&I = Rob de Bruin, Peter Grimm, Henk Hoiting, Peter Luijten, Jaap van Vliet en Leo Zwaaf: “Illusies en Incidenten”, uitgave Koninklijke Luchtmacht (1988)
IB186 = (Duits) internetbestand ‘II.Gruppe/186
Jolie = Jan Jolie: “Luchtgevechten boven West Brabant en de Biesbosch”;Muiderberg 2000.
 
JongAP = A.P.de Jong: “Vlucht door de tijd”, Houten 1988.
LLC= Luftwaffe losses and cusualties (gevolgd door bladnr van ontvangen kopie); Brits document
Mallan = K.Mallan: “Als de dag van gisteren-de Duitse overrompeling en vernietiging van Nederlands eerste havenstad”, Weesp 1985.
Metzsch: Friedrich August von Metzsch: Die Geschichte der 22.Infanterie-Division; Kiel 1952.
 
MKGR = Mitteilungsblatt für die Kameraden des ehem.Grenadier Regiments 47, Nr4, 5.4.1952
MS = Militaire Spectator
OBr = Onderzoek ter plaatse door lkol E.H.Brongers met ooggetuigenverklaringen (ook in bezit v.m.Secties Krijgsgeschiedenis KL en Klu.
Onderwater = Hans Onderwater: “En toen was het stil-de luchtoorlog boven Rotterdam en IJsselmonde 1940-1945”, Baarn 1981.
Pütz = Ron Pütz: “Duel in de wolken-de luchtoorlog in de gevarendriehoek Roermond-Luik- Aken”, Amsterdam 1994.
 
Rouvroye = Onderzoek Hr. Rouvroye uit Elsloo: lijst van in mei 1940 in Zuid Limburg Neergeschoten Duitse vliegtuigen; z.j.
Rijnhout = Bart Rijnhout: “De verloren strijd-een FOTOgrafisch overzicht van de massale 
Duitse luchtinvasie in de meidagen van 1940”, Breda 1981.
Schuurman = J.H.Schuurman:”Vliegveld Bergen NH 1938-1945” ; 2e dr; Bergen 2001.
 
SGLO = Verliesregister 1939-1945 – Verlieslijst 1940, uitgegeven 2008. Onderzoek Studiegroep
Luchtoorlog 1939-1945. Het getal tussen haakjes achter deze aanduiding geeft het betreffende Tijdelijke nummer aan van de verliesregistratie.
Stuk (gevolgd door nummer) = Archiefstuk v.m. Sectie Militaire Geschiedenis.
VLL= Verlustlisten (gevolgd door bladnr van de van Jan Jolie ontvangen kopie)= losbladige Duitse lijsten met bijzonderheden over verloren Duitse vliegtuigen van KG4 en KG 54.
 
W&C = Van de Weerd en Crebolder: “Ede in wapenrok-twee eeuwen geschiedenis in de Gemeente Ede (BDU); maart 2004.
Weiss = Dr.Heinrich Weiss: studie “Luftkrieg über Holland 10-15 Mai”; archief Jan Jolie (nrs achter ‘Weiss’:provisorisch aangebrachte pag.nrs van de verkregen kopie)
 
Ystn = Onderzoek Duitse militaire begraafplaats te Ysselsteyn (lkol b.d. E.H. Brongers)
zbV9 = Kriegstagebuch nr 1, Kampfgruppe zur besonderenn Verwendung 9.
I-24 RI = Verslag bataljonsadjudant I-24 RI met locatiekaartje neergeschoten Duitse vliegtuigen.
(archief lkol E.H.Brongers)
3LK = Brief C III Legerkorps Sectie I.3, No 1970/G, Zeer Geheim, d.d. 10 juni 1940.3. ANDERE AFKORTINGEN

begr = begraven  Fw= Feldwebel (sergeant 1e klas) 
bom = bommenwerper  Gefr= Gefreiter (soldaat 1e klas)
Bt= Batterij Hfw= Hauptfeldwebel (sergeant-majoor)
C = Commandant  Hgefr= Hauptgefreiter (korporaal 1e klas)
Cie = Compagnie  HPTM= Hauptmann (kapitein)
cp = commandopost  LT= Leutnant (2e luitenant)
dpl sld = dienstplichtig soldaat  Ofw= Oberfeldwebel (sergeant 1e klas)
gesn = gesneuveld  Ogefr= Obergefreiter (korporaal)
He = Heinkel  OLT= Oberleutnant (1e luitenant)
Hs = Henschel  Sch= Schütze (soldaat) 
IR = Infanterie Regiment (Duits)  Sld= Soldat (soldaat)
Ju = Junkers  Ufzz= Unteroffizier (sergeant)
KG = Kampf Geschwader
KGr= Kampfgruppe  PiBtl = Pionierbataljon
kgvn = krijgsgevangen(en)  RI = Regiment Infanterie 
LuA = Luchtdoelartillerie vltg(n) = vliegtuig
Lumi= luchtdoelmitrailleurs  vlv = vliegveld 
Me = Messerschmitt  ws = waarschijnlijk
mitr(s) = mitrailleur(s)  zbV = zur besondere Verwendung 
p. = pagina