TERUG

Res.1e Luitenant H. Vetter.

SC1.-3-I-4R.I.

 

C.-Patrouille 14 mei.

 

4e REGIMENT INFANTERIE.

3e Compagnie Ie bataljon.

R A P P O R T.

Op 14 Mei 1940 kreeg ik de opdracht om met mijn sectie zonder lichte mitrailleur een verkenning uit te voeren ten einde via het Aanvoerkanaal vast te stellen of in de "Pan" en de "Mient"vijand aanwezig was en of "Albertus Hof" nog bezet was.

Tenue was: geweer, brood en koffie, 20 patronen in broekzak en per man 2 aanvals-handgranaten.
Sterkte was 1 Officier Commandant, 3 Onderofficieren en 19 korporaals en manschappen.
Een telefoonpost werd ingericht bij de betonnenbrug over het aanvoerkanaal.
Afmarsch te 7.00. terugkomst na 6 à 7 uur.

Te 8.30 was ik genaderd ter hoogte van de eerste bocht in het Aanvoerkanaal, Z.W. van betonnen brug.
Te 9.30 was ik genaderd tot begin van de "Pan"; daar nam ik een patrouille waar van ± 8 man in de richting van "Belvédère" in het duinterrein. Van deze patrouille was de nationaliteit niet vast te stellen.
Aangekomen even ten Zuiden van de "P" van de "Pan" had ik zicht op "Albertus hof" welke van die zijde gezien, onbeschadigd was.
Daarop nam ik waar, dat op een duintop, welke in de zandgraverij overgelaten was, een Nederlandsche zware mitrailleur stond opgesteld met schootsrichting Rijksdorp; van de drie bedieningsmanschappen kon ik de nationaliteit niet vaststellen.
In het boschterrein heb ik enkele huizen onderzocht, welke onbezet waren.
Daarna trok ik langs het pad in het verlengde van het dwarsstuk in de Wassenaarscheweg, Zuid van de "Mient". Hier maakte ik front naar de meergenoemde duintop en stuurde den sergeant Delsing J. met 1 korporaal en 1 soldaat uit om deze heuvel te verkennen.
In die tusschentijd werd "Albertus hof" gebombardeerd uit de richting Wassenaar; ik was hiervan ± 500 meter verwijderd en nam waar dat de schoten om "Albertus hof" neerkwamen. zoodat er geen beschadiging viel waar te nemen.
Kort daarop ontving ik licht mitrailleur-vuur van de duintop.
Tijdens het terugtrekken naar het boschperceel van de "Pan" kwam er geweervuur uit één van de doorzochte huizen; de sectie was in drie gedeelten geslagen, waarvan ik met zeven man terugtrok naar de betonnen brug en bericht stuurde.
Kort daarop namen we de rest van onze patrouille waar, welke ik ophaalde. Sergeant Delsing J. meldde mij, dat hij tijdens het beklimmen van het duintje een Nederlandsche lichte mitrailleur waarnam, met verscheidene ledige patroontrommels en een bediening van ± 4 man.
Door het toeroepen van de bezetting met de woorden "Komm her", bleek dat deze mitrailleur in vijandelijke handen was. Bij het terugtrekken kreeg hij een schot daar zijn voet en kreeg de soldaat Wassenaar(*) een schot door zijn borst en de zijde en bleef onder het bereik van het vijandelijk vuur achter.
De duintop was dus naar beide zijden bezet en wel naar richting Rijksdorp met een zware mitrailleur en naar richting de "Pan" met een lichte mitrailleur.

Cp,. 3-I-4R.I., 14/5 '4o.        
De Patrouille-Commandant,   
w.g. H. Vetter, res. 1e Luitenant.

* Nagekomen bericht van de heer B. Vos op maandag 6 mei 2024 :

N. Wassenaar, meer dood dan levend, is door de Duitse soldaten op een kruiwagen naar een ehbo-post gebracht waar hij enige tijd door de triade-arts opzij is gelegd omdat hij het toch niet zou halen. Hij heeft het wel gehaald, is in de Ursula-kliniek verpleegd en heeft voortaan met het onderlichaam verlamd, maar wilskrachtig, na de oorlog de draad weer kunnen oppakken. Hij heeft zich zo lang als hij kon ingezet voor MOVEO en is op 87-jarige leeftijd overleden in Leiden.
U mag de foto en eventuele relevante informatie overnemen op uw website.
Vriendelijke groet, Barry Vos (kleinzoon van N. Wassenaar)

Foto: op het balkon van Mare Nostrum in Noordwijk 1939, 3-1-4R.i. Tweede rij, gehurkt zonder muts, Nicolaas Wassenaar (compagnie-kleermaker)