TERUG

Res. Off. 1e KL. Tandarts v.Doorn.
Detachement 1e Divisie.

 

 

Cp. 25 Mei 1940.

Den 10en Mei 1940, na het geven van het alarm, begaf ik mij in Roode Kruis auto 2532, waarin geladen tandheelkundig instrumentarium, naar mijn bestemming, het Stafkwartier 1e Divisie te Den Haag.

Dpl. A,F, Treepen Det. 1e Divisie, tandartshulp en dpl. de Jong,H Staf II-4R.I. chauffeur, vergezelden mij.
Om ongeveer 7.00 uur in den morgen werden wij ter hoogte van de Watertoren te Katwijk/Rijn aangehouden door eenige parachutisten, die ons dwongen uit te stappen en ons te voegen bij den groep militairen en burgers, die reeds ter plaatse waren.

De parachutisten plaatsten daarna in de laadbak van de Roode Kruis auto een mitrailleur, die uit de achterzijde kon vuuren en dwongen den chauffeur de Jong in de richting Katwijk achteruit te rijden, terwijl zij al rijdende in de richting van de Hollandsche troepen te Katwijk vuurden.

Hollandse militairen nemen daarna de wagen onder vuur, waarop deze weer in de richting van Wassenaar gereden werd. Na enige tientallen Meters gereden te hebben sprongen de parachutisten en de chauffeur van den wagen en dekten zich. Ongeveer 7.15 uur werden wij door Majoor Mallinckrodt, Commandant van III-4R.I. ontzet; de parachutisten trokken zich terug het machinegeweer bleef in den wagen achter, waarna wij naar Katwijk terugreden, aan Overste Buurman melding maakten van het voorgevallene en de mitrailleur afleverden aan MC-II-4R.I.

RES OFF TANDARTS 1ste KL
v. DOORN