TERUG

 

1e Lt. D. van Riessen.

C. Admin. III-4R.I.

 

Onderwerp:
Telefoongesprek.

Noordwijk aan Zee, 8 Juni 1940.
Villa Undea, Koningin Astrid-Boulevard 37.

Betreffende het telefoongesprek op 10 Mei j.l. met den Oberleutnant Hohendorn, moge ik U het navolgende berichten.

Op 10 Mei, des ochtends, werd Cp.-III-4R.I., welke door mij, na het uitrukken van het Bataljon, bezet werd gehouden, uit Valkenburg ZH opgebeld. Hier meldde zich vaandrig Van Oostrom Soede van 3-III-4R.I., om namens Oberleutnant Hohendorn, die zich bij hem bevond, enkele mededelingen te doen. Hij deelde mede zich te bevinden op het gemeentehuis te Valkenburg ZH.
Ik verzocht hem Oberleutnant Hohendorn aan het toestel te komen. Deze deelde mij in zijn functie van Kommandant Flugplatz Valkenburg mede, dat het vliegveld zich in Duitsche handen bevond en de aanwezige Hollandsche bezetting gevangen genomen was. Deze bezetting bevond zich in een van de hangers. Hij vroeg mij aan mijn Regeering te berichten, om te capituleren, daar verzet toch nutteloos zou zijn en direct gebroken zou worden.
Betreffende de gevangen genomen Hollandse bezetting deelde hij nog mede, dat, indien het vliegveld door ons zou worden gebombardeerd "dann wird ihnen schlecht vergehen".

Dit bericht werd daarop telefonisch doorgegeven aan Groep Leiden van de Vesting Holland. Daar de verblijfplaatsen van C.-III-4R.I. en C.-4R.I. op dat ogenblik niet bekend waren, kreeg een ordonnans de opdracht een van beide commandanten op te zoeken en hem dit bericht mondeling over te brengen.

De Eerste Luitenant van de  
Militaire Administratie    
Administrateur van het Bataljon,

D. van Riessen.      

Opmerking C.-4R.I.

de met het bericht uitgezonden ordonnans ontmoette op zijn weg eerst C.-III-2R.A., die zich eveneens in verbinding trachtte te stellen met C.-4R.I., doch dezen door het vuur niet kon bereiken. Hij heeft zich daarop onmiddellijk begeven naar de Bt. van zijne Afd., die in stelling stond in den rand van het dorp Katwijk aan Zee, en het vuur doen openen op het vliegveld. Juist op dat oogenblik kreeg C.-4R.I. het bericht, staande op den Wassenaarsche weg voor den rand van het dorp Katwijk aan den Rijn. Toen deze bevel wilde geven het vuur met III-2R.A. te doen openen, viel het eerste schot, zoodat verder bevel niet meer noodig was.
Het vuur was zeer goed, met het bloote oog kon de R.C. waarnemen, dat er delen van vliegtuigen afvlogen.

De Luitenant-Kolonel, R.C.
H.D. Buurman.