TERUG

Res. kapitein N.W. Holtkamp.

C.1-II-4R.I.

 

 

afschrift

GEVECHTSBERICHTEN VAN C.-1-II-4R.I.

Nadat op Vrijdagmorgen 10 Mei 1940 alarm was gemaakt, kreeg 1-II-4R.I. bevel voorlopig als Regiments-reserve in Noordwijk/Binnen te blijven. Om 10.00 ontving ik bevel om zoo spoedig mogelijk met het vaandel hetwelk ingedeeld was bij mijn compagnie, met mijn compagnie naar Katwijk/Binnen te komen. Daartoe werden door mij gevorderd 3 bussen en 1 treiler, waarmede de compagnie naar Katwijk/Binnen zou worden vervoerd.
Bij de Krom tusschen Noordwijk/Binnen en Katwijk/Binnen werden de voertuigen plotseling door 3 bommenwerpers onder mitrailleurvuur genomen. Daar het te gevaarlijk werd verder te rijden, is door mij het bevel uitstijgen gegeven en heeft de compagnie zich verdekt opgesteld in de slootkanten langs de weg. De voertuigen der compagnie die toen ook bij de Krom aankwamen - waar langzamerhand een ophooping van bussen, wielrijders en voertuigen ontstond - werden door mij gezonden achter de dichtst bij zijnde boerderij bij de Krom, om zoodoende eenigszins beschermt te zijn tegen vliegergevaar. De bussen werden door mij een eindweege in de richting Katwijk/Binnen gezonden, welke bussen later weer door 2 sectiŽn zijn bemand en naar Katwijk/Binnen gereden. De 2 overige sectiŽn waren niet meer in de bussen te krijgen en zijn later marcheerend te Katwijk/Binnen aangekomen. Door vijandelijk vuur zijn wonder boven wonder geen doden of gewonden gevallen. Alleen is de soldaat Van Dijk, J. van het dak van een bus gevallen en daarbij gewond; deze is echter thans genezen.
Te Katwijk/Binnen ontving ik opdracht met mijn compagnie de pag. opstelling te beschermen en is door mij met de geheele compagnie stelling genomen om en bij het Raadhuis te Katwijk. Op 11 Mei 1940 ontving ik opdracht om met 2 sectiŽn als voorste stoottroep naar Valkenburg (Zuid-Holland) op te trekken. Daartoe werd om 5.45 opgetrokken naar Katwijk/Binnen met de 1e. en 2e.sectie onder mijn commando en wel met het hoofd bij het Bat.bureel (huis van Dr.Hustink).
Tegen ongeveer 9.30 werd opgerukt naar Valkenburg. De stuwende kracht van de opmarsch ging uit van majoor Cramer, die zich zelf niet ontziende de manschappen aanspoorde vooruit te gaan.
Ook luitenant de Beer van de Verbindingsafdeeling van II-4R.I. had zich bij de voorste troepen geschaard en hielp onverschrokken mee bij het doorzoeken van huizen.
Halverwege Valkenburg geraakten beide sectiŽn, waarbij majoor Cramer en de Luit. de Beer in een val, door de vijand gelegd.
Dit was juist toen we een brug waren gepasseerd en bij een zijstraatje aan het huizen waren doorzoeken.
De wegen en de brug lagen onder vijandelijk vuur, zoodat daarover terugtrekken niet mogelijk was. De eenige uitweg was over de vaart te trekken en dan vlak bouwland te overschrijden. Eerst is met planken geprobeerd de vaart te passeeren doch toen dit mislukte is de dpl.SCHOLTE van de overzijde der brug met een schuit komen aanvaren, waarna de vaart kon worden overgetrokken. De rustige wijze van werken van den dpl.SCHOLTE dient hier gememoreerd en door zijn initiatief zijn de beide sectiŽn aan een groot gevaar ontsnapt. Bij het terugtrekken over opgemeld bouwland lag dit onder eigen artillerievuur en mag het een wonder heeten dat allen hier zonder ongelukken zijn gepasseerd.
Toen wij in de val liepen is een soldaat Meske uit Hillegom, die van een ander onderdeel van 4R.I. was en die zich als verdwaalde bij ons onderdeel had aangesloten gesneuveld, terwijl de dpl. soldaat De Vrind een onbelangrijke blessuur aan een oor had bekomen.
Nadat wij terug waren geworpen hebben de dpl.soldaten Seulijn, Holst en Scholte vrijwillig den gevallen kameraad Meske onder zeer moeilijke omstandigheden weten te bergen. Nadat wij in Katwijk/binnen waren teruggekomen werden daar eenige stellingen bezet. Door beide teruggekeerde sectiŽn werden eenige stellingen te Katwijk/Binnen bezet, terwijl 1 sectie is opgetreden als beveiliging om de Bat. verbinding in het voorterrein te beschermen. Hierbij is niets bijzonders voorgevallen.
De 2 overige sectiŽn zijn opgetreden als bescherming van het Regimentsbureau en als bescherming van eenige stukken zware houwitsers. Door een ontijdig ontplofte granaat is de commandant van de 4e sectie, de sergeant Mak licht aan zijn been gewond geraakt en afgevoerd naar Lieden.
Na opgesomde tocht naar Valkenburg zijn de commandant der 2 sectie, de Luit. Scheepens en eenige manschappen overspannen een paar dagen afgevoerd naar het Zeehospitum te Katwijk/Zee.
Verder bijzonderheden zijn niet te melden.

cp., 21 Mei 1940.
De commandant
1-II-4R.I.
Res.kapitein,
w.g.N.W.Holtkamp.