TERUG

Res. Kapt.  J. Frieling, 

C.-4.Comp. Pag.

 

 

4e REGIMENT INFANTERIE.
4e Comp.. PAG.

Gevechtsberichten van 10 t/m 14 Mei 1940.

10 Mei 1940. Comp. galarmeerd. Sectie-Huslage krijgt opdracht wegen, komende uit het Z., r i. Noordwijk, af te sluiten. Sectie inf. ter dekking werd nagezonden. Na afmarsch van het Regiment, Comp. verzameld bij cp.-C. 4 R.I. te Katwijk a/d Rijn. S. Huslage krijgt opdracht zich te melden bij Majoor Cramer. Sn.-Van Kleef en van Drimmelen krijgen opdracht wegen naar Zuiden West van af Katwijk a/d Rijn af te sluiten.
Bij intrede duisternis Comp. verzameld bij cp. ; te 23.00 opdracht gegeven aan S.-vaandrig Huslage zich te melden bij Majoor Cramer. S.-Luitenant van Drimmelen bij Kapitein Dekker.
S. van Kleef bij Majoor Van Elshof, II-9 R.I.
De opdracht was o.a. aan Bat. van Majoor Elshof bij het aanbreken van den dag 500 m. Z.  van Wass. Slag stg. in te nemen. Vaandr. Van Kleef heeft gedurende de nacht herhaaldelijk getracht zich te melden bij den B.C.

11 Mei 1940 . Eerst op 11 Mei te 5.10 is dit gelukt. Toen mij bleek dat bij II-9R.I. reeds een S. Pag was ingedeeld, heb ik aan Majoor Van Elshof gevraagd of hij kon goedkeuren dat ik een S.van de 4e Comp.Pag. terugzond op cp.-4 R.I.
Hij stemde hiermede in. Het gevolg van het mijns inziens te laat afmarcheeren van II-9R.I. was het verloren gaan van de S. van Van Drimmelen. Deze S. was oorspronkelijk ingedeeld bij I-4R.I., doch kon met de trekkers niet door de duinen. Lt. Van Drimmelen had in overleg met B.C. I-4R.I. zijn weg gekozen over het rijwielpad Katwijk-Zee = Wass. Slag. Dit zou normaal geschied zijn achter een door eigen troepen gevormd front. Thans nam hij een beveiliging van een S.-II-9R.I. teneinde te voldoen aan zijn opdracht. Bij Wass. Slag werd de S. overvallen en krijgsgevangen gemaakt. De Lt. Van Drimmelen, n O.O., n Korp. en drie man wisten te ontkomen met achterlating van materieel.
De Korp. wist echter zijn motor te redden.

Op 11, 12, 13 en 14 Mei werd de Comp. dan wel onderdeelen ingezet, o.a. dagelijks n S. tegenover vliegveld Valkenburg ter vernietiging van neergelaten munitie en levensmiddelen.
En stuk ingezet ter ondersteuning van aanval Majoor Mallinckrodt op de Pan. Op de berichten van Vios-bussen op de Wass. weg, weg naar Katwijk-Zee, weg Noordwijk-Binnen en Rijnsburg.
En S. ingedeeld bij Comp. belast met aanval op de Albertushoeve.
Gedurende de gevechtshandelingen werd practisch alleen gebruik gemaakt van bg. vuur.

Te Noordwijk, 10 Juni 1940.
De C.-4e Comp.-Pag., 
De Kapitein: Frieling.