TERUG

Res. kapitein W. Dekker.

wndC.-I-4R.I.

 

 

4e REGIMENT INFANTERIE.

 Ie BATALJON.

 Gevechtsberichten van den 10 en 11 Mei 1940.

10 Mei 1940.  Te pl.m. 5.00 gealarmeerd. M.C. had eerder rechtstreeks van cp.-4R.I. alarmbericht ontvangen en opdracht om stg. te nemen op den zuid-Boulevard en het vu. te openen op ieder vreemd vliegtuig.
Te pl.m. 6.30 ontboden op cp.-4R.I. en aldaar mondeling bevel ontvangen om op te marcheeren tot ter hoogte van pl.88 aan den kust en vandaar met het bataljon via het Pompstation aan te vallen op het vliegveld Valkenburg. I-2 als Regie.reserve ter beschikken te stellen van C.-4R.I.,het geneeskundig personeel min 4 man met al het materieel ter beschikking te stellen voor hulpverbandplaats Seminarie Katwijk a/d Rijn. Het bataljon bij Mare Nostrum en afgemarcheerd via Zeesluizen. In Katwijk  a/Zee herhaling van opdracht en bovendien bevel van C.-4R.I. een S. dekking ter beschikking te stellen voor 4R.I. in Katwijk a/d Rijn.
Hiertoe bestemd een S. van 2-I.
Ter hoogte van pl.88 het aanvalsbevel uitgegeven Het bataljon valt aan met 2 vˇˇrCompn. (li.2,re.3), aan ieder dezer toegevoegd een S. zw.mitr. Bat.reserve Vbd. M.C.-2 Sn. Frontbreedte 600 m. Verband opnemen aan den Wassenaarse weg. Nabij Wass.weg was verband met 3 ook zoek. Na herhaalde vergeefse pogingen met ordonnansen en patrouilles ten slotte zelf dit verband opgenomen en hersteld en gat in het front dezer Comp. opgevuld. Inmiddels was 2-I zonder mijn voorkennis op last van C.-III-4R.I. opgerukt en had het vliegveld helpen nemen.
Op het vliegveld op last van C.-III de N.zijde doen bezetten door 2, de Zuidzijde door 3, terwijl Bat.reserve en B.C. aan westzijde nadere orders afwachten.
Te 20.30 schriftelijk bevel af te marcheeren naar Klein Berkheide en in een uitgangsstelling den nacht door te brengen, bij het aanbreken van den dag aan te vallen op den Was.Slag en door te dringen tot een lijn 500 m. Z. en evenwijdig aan Wassenaarse Slag. Toegevoegd een S.-Pag. en een S.Mr. Telefoon verbinding met cp.-4R.I. aan te brengen door Vbd.4R.I. Re. aangeleund aan I-9R.I.,Li. aan I-1R.I.

11 mei 1940.  Te 4.30 door Luit.adj. getracht verband op te nemen met de beide neven-Bat. Beide Bat. waren niet aanwezig. Evenmin de toegevoegde S. Mr., terwijl de tfn. verbinding met cp.-4R.I. niet uitgelegd was. Te 5.00 opgerukt met 2 vˇˇrCompn.(2 li.,3 re.) Bat.reserve, Vbd.A.,Vuurbasis M.C.+ S.-Pag. Onder vij. vu. langzaam opgerukt en pl.m. 1500 m. terrein gewonnen. Te 11.00 werd verband gekregen met re. neven-Bat. Hiervan mededeeling, dat dit Bat. te 14.00 zou aanvallen. Te 14.00 bleek dit echter reeds te zijn teruggetrokken. Te 17.00 bevel gegeven terug te trekken op de lijn der kogelvangers en aldaar stg. te nemen
Te 21.00 aldaar aangekomen, waar bleek dat de stg. reeds was bezet door 1-I. In verband hiermede, het Bat. doen legeren in de aanwezige loodsen.

12 Mei 1940.  Het cc. overgegeven aan den Majoor M. VAN LOKHORST.

Te Noordwijk, 10 Juni 1940.
De Reserve-Kapitein,
Bataljons-Commandant:
DEKKER.

Res. Kapitein Dekker was tot 06.00 uur 12 mei waarnemend bataljonscommandant I-4R.I. Majoor van Lokhorst was met ziekteverlof. Luitenant Bosgra was zolang wnd.C-2-I-4R.I.