TERUG

Reserve Kapitein C. Booster.

C.-MC-II-4R.I..

 

 

4e REGIMENT INFANTERIE.

Gevechtsberichten van 10 t/m 14 Mei 1940.

De M.C.-II-4R.I. marcheerde 10 Mei 1940, pl.m. 7.00 af achter 3-II-4R.I., de stukken tot vu. gereed op de karren, 1e S. gereed voor luchtafweer. De 4e S bleef achter ter beschikking van den R.C.
In Katwijk a/d Rijn aangekomen bleef de 3e S. gereed tot luchtafweer en de 2e S. maakte zich eveneens gereed tegen luchtdoelen.
De 1e S. werd opgesteld tegen gronddoelen in de straat. Sprongsgewijze werd de S. verplaatst naar het plein met boomen, waar stg. werd genomen tegen den vij., die de "ROSKAM" zou kunnen passeeren. Eén stuk werd opgesteld tegen luchtdoelen, welk stuk steeds op luchtdoelen heeft gevuurd.
De 2e S. werd toegevoegd aan de 2e Comp., welke 10 Mei oprukte via het vliegveld naar de Wassenaarse Slag. 11 Mei 1940 bleef deze S. daar en werd ingedeeld bij M.C.-III-1R.I. Zij keerde in den morgen van 15 Mei naar de M.C.-II-4R.I. terug.

De 1e S. verplaatste zich sprongsgewijze naar de "ROSKAM" en nam stg. aan de W. zijde van het kanaal tot afsluiting van de toegangswegen van Katwijk a/d Rijn. Daarna nam de S. stg. in de huizen aan de W. zijde van het kanaal tegen den vij. in het Seminarium. Twee manschappen, door de C.-1e S. als flankpatr. uitgestuurd, sneuvelden daar.
Na het nemen van het Seminarium zijn de stukken opgesteld tot afsluiting van de naderingswegen van uit Valkenburg. Daarna werd met de 2e Comp. sprongsgewijze opgerukt naar de korenmolen.
De 3e S. werd toegevoegd aan de 3e Comp. en rukte op naar den tuin van het seminarium. een granaat sloeg in en verwonde twee sergeanten, 1 korpl. en 1 soldaat, waarvan 1 sergt. en 1 soldaat ernstig.
Bij de korenmolen werden de twee Sn. Zw.Mitr. weer verenigd en werd opgerukt naar de brug bij Valkenburg bij de fabriek K.K.F. Daar sloeg avu. in. Getracht werd westwaarts door het terrein het vliegveld te bereiken, doch door aanhoudend vij.vu. was dit niet mogelijk. De beide Sn. trokken terug op de korenmolen op bevel van den B.C. en gingen langs de Molenweg en Wass. weg op naar het vliegveld. Daar aangekomen werd gelast opnieuw een aanval op Valkenburg te doen, alleen met de 1e Sectie die in den nacht van 10 op 11 Mei bivakkeerden en in stg. stond bij de brug, waarvan li.en re. aanhoudend vu. kwam.
De 3e S, nam stelling tot afsluiting van het terrein W. van den weg naar Valkenburg.
De 4e S. nam stelling tegen luchtdoelen bij den cp. van het Regiment.
Te 15.00 op 11 Mei werd opnieuw aangevallen ri. Valkenburg, waarbij de 1e S. de flank van de aanvallende Tir.Comp. beveiligde. In den namiddag van 11 Mei werd nogmaals opgerukt naar den brug, doch daar de Tir.Comp. terugtrokken moest de M.C. eveneens terug en nam een opname stelling in bij de korenmolen aan de Molenweg.
De 1e S. bracht één stuk in stg. in Huize PATRIA en 2 stukken in de boomgaarden W. van PATRIA. Taak: afsluiten voorterrein en vuren op oogenbliksdoelen.
De 3e S. plaatste één stuk tegen luchtafweer, één stuk op den zolder van het molenaarshuis en één stuk op de bollenschuur O. van het molenaarshuis, waardoor het terrein tusschen het kanaal en weg naar Valkenburg werd bestreken.
Deze stellingen zijn bezet gebleven tot 14 Mei 1940, 19.00. Uit deze stellingen is steeds het oprukken van de eigen troepen gesteund en vu. uitgebracht op het vliegveld Valkenburg en de boerderijen tusschen Valkenburg en het vliegveld.
Twee stukken van de 4e S. werden onder den S.C. opgesteld op 12 Mei bij het Shell-station om de Wass. weg en het voorgelegen terrein af te sluiten.
Op 14 Mei pl.m. 16.00 werd één stuk van de 3e S,. opgesteld in de Kalkzandsteenfabriek tot steun van een S. infanterie van het 1e Regiment. Door de 1e S. zijn voortdurend vijanden onder vu. genomen, die munitie van het vliegveld naar de Duitsche stellingen trachten te brengen.
In den kap van den molen was een uitkijkpost tfn. verbonden met de 1e S. en later ook met het Bat. waardoor belangrijke gegevens over den toestand in het terrein en de ligging van Mrt.,en Pag.-vuur kon worden verstrekt.

Te Noordwijk, 10 Juni 1940.
De reserve-Kapitein,
C.-M.C.-II-4R.I.:
C. Booster.