TERUG

BRON : © J.N. SEULIJN Jr.

Dpl. soldaat J.N. Seulijn, 

2s.-1-II-4R.I.

Dagboek.

 

Het dagboek was bedoeld voor de echtgenoot van de heer Seulijn indien hij onverhoopt mocht sneuvelen.

Vrijdag 10/5/40
4 uur 's morgens wakker door hevige ontploffingen - motorgeronk - door radio bericht aanval Duitsland - eerst 5 uur bericht alarm - verhaal Roode Kruisauto overvallen door Duitsche parachutisten - eerste taak bewaken kantoren - toen bericht naar Katwijk - 2+2+4 Duitsche krijgsgevangenen zien opbrengen - onderweg uiterst hachelijk moment met vervoer bussen die door 3 D. vliegtuigen met mitr. vuur werden aangevallen - konden niet tijdig uit de wagens die veel te laat stopten - zwarte rookpl. boven vliegveld Valkenburg - stelling ingenomen voor Katw. Raadhuus - gezicht op Noordwijk - tezamen met Gijs ingegraven - kalme nacht.

Zaterdag 11/5/40.
5.45 uur opgetrokken naar Katwijk binnen - doodgeschoten paarden en kogelgaatjes in ruiten, etc. eerste oorlogsteekenen - stormaanval op huizen richting Valkenburg voor onderzoek - eerste treffen in Valkenburg/dorp - onderweg wel enig vuur - in Valkenburg hachelijke oogenblikken door geļsoleerde positie


Schets in het dagboek.

Wonder dat we ontsnapten - Trachtte met Tuithof scherpschutter te beschieten vanuit doch te gevaarlijk daar geen dekking - bewoners ontzettend zenuwachtig toegesproken - terug troep die vrij down bleek te zijn - met Holst en Scholte terug om gevallen kameraad te halen - langs de grond schuifelend en elkaars voeten vasthoudend 't lichaam weg kunnen trekken - zelf nogmaals in gangetje voor wapens - bij terugtrekken D. mitr. vuur - moeilijke terugweg met 't zware lichaam op ladder - gefeliciteerd door Lt. Scheepens voor moedige daad - terug naar Katwijk binnen - geslapen in patriciėrshuis (D.v.Riessen - Rijnstraat 2 - Katwijk/binnen) - nacht onrustig met geweer en mitr. vuur.

Zondag 1e Pinksterdag 12/5/40
's Morgens tot 's middags met twee groepen door weiland aan voet duinen richting vliegveld - schuren doorzocht zware Ned. mitrailleurs gevonden - op terugweg beschoten door eigen menschen (?) - 's nachts buitenwacht voor Bat. bureau - vlak bij eigen man aangeschoten daar hij geen antwoord gaf op wachtwoord - 's middags soldij ontvangen - heerlijk bericht twee brieven - Noordwijk nog rustig.

2e Pinksterdag - 13/5/40
's Morgens tot 11.00 uur geslapen - daarna wacht kamer 1e etage tevens voor berichten radio - mooi, haast vredig, uitzicht op links water en weg langs nieuwe Seminarium - niemand weet haast welke dag 't eigenlijk is - steeds maar artilleriebeschieting Valkenburg dorp - van Kap. Holtkamp dat in afgelopen nacht Lt. De Bruin van de Pag. door eigen wachtpost doodgeschoten daar geen antwoord op wachtwoord aanroep. - geen vliegtuigen - alleen 's middags wederom enkele parachutisten gedaald.

Dinsdag - 14/5/40
Vannacht bij radio geslapen met Lt. de Vries & Parlevliet - om half twee bericht ANP dat Koningin & ministers naar Engeland - bijna verontwaardigde stemming onder 't leger hierover - Prinses & kinderen Oké maar 1e Vrouwe van ons land had op haar post moeten blijven - opinie, nu doorvechten voor het behoud vrijheid - vanochtend enkele uren eerst, doch 't blijft kalm, wapenstilstand op verzoek Duitsers - welke precieze voorstellen onbekend - wel tot gevolg dat groote aantallen burgers met kinderen, karretjes beladen met dekens etc. kwamen doortrekken - treurige stoet - Goedemondt kreeg 't ervan op z'n zenuwen - Snorkie even geweest - 9.30 bericht weer geschoten kan worden -10.00, nog steeds, haast beangstigend, stil - geen schot - geen vliegtuigen.