TERUG

 

 

Naam :

Kuper, H. (Harm)

Rang :

Dienstplichtig Huzaar 

Eenheid : 

2-1-1RHM

Geboren : 

14 november 1919 te Appingedam

Woonplaats :

Tjamsweer

Overleden :

Te Sassenheim 10 mei 1940

Omstandigheden : 

Op 10 mei had C-2-1-1 R.H.M., komet R.L. van Delden, zijn peloton en de twee daaraan toegevoegde zware mitrailleurs, die werden gecommandeerd door de dienstplichtige wachtmeesters M.W Salet en Van Doorten, enige uren na middernacht aan de rijksweg vanuit Den Haag naar Amsterdam de aangewezen opstellingen tussen Warmond en Hillegom laten innemen. De zware mitrailleurs werden tegen luchtdoelen opgesteld en er werd een wachtdienst ingesteld, waarna de troep rust werd gegund. In de vroege morgen werden de huzaren door het geronk van op grote hoogte overvliegende vliegtuigen gealarmeerd. Enige tijd later kwamen uit westelijke richting enige Duitse vliegtuigen op geringere hoogte aanvliegen, waarop het vuur werd geopend. De vijandelijke vliegtuigen reageerden prompt met tegenvuur. Dienstplichtig huzaar H. Kuper kwam op noodlottige wijze om het leven toen een op de vliegtuigen vurende lichte mitrailleur onverhoeds van de door hem vastgehouden karabijn met luchtdoelsteun gleed. In een verslag van de pelotonscommandant staat het volgende relaas:

10 Mei 's ochtends werden wij klaar wakker door motorengeronk van hoog overvliegende toestellen, die wij tevergeefs aan de heldere hemel trachtten te onderscheiden. Nog geen half uur later kwamen er vliegtuigen, nu op geringere hoogte, waarvan wij nu ook de nationaliteit met behulp van de kijker konden vaststellen, uit het westen. Ook op verder gelegen plaatsen hoorden wij overtrekkende toestellen. Ik kreeg vage vermoedens, die ik moeilijk onder woorden kon brengen, maar tegen de groep waar ik mij bevond zei ik dat het wel eens mis kon gaan; er waren reeds gesprekken over neutraliteitsschending op grote schaal gaande. Daarna reed ik nogmaals ter inspectie alle groepen langs en beval uiterste waakzaamheid. ( ... ) weerklonk zwaar motorgeronk uit de richting van de duinen. gevolgd door mitrailleurvuur. Dadelijk daarop werden drie zeer laag vliegende toestellen, die onze richting uitkwamen, zichtbaar. Onmiddellijk liet ik de schutter de mitrailleur in de lucht warmschieten en hoorde dit ook door onze nevengroepen (doen). Toen de toestellen recht over de weg op ons toevlogen tiet ik het vuur op het middelste toestel openen. Inmiddels constateerde ik dat de toestellen van het type Heinkel bommenwerper waren. Intussen begon het op de rechtervleugel vliegende toestel terug te schieten, zodat wij ons al dadelijk in een hagel van kogels bevonden. De bediening van onze mitrailleur bleef moedig doorschieten. ( ... ) Naast mij hield het ratelen van de mitrailleur plotseling op en toen ik opzij keek, zag ik tot mijn grote schrik dat de helper, wijn oppasser huzaar Kuper, met de mitrailleur, karabijn en luchtdoelsteun half naast half onder (zich), voorover gevallen was. De schutter was eveneens gevallen, maar richtte zich nu op, waarbij bij zeer ontdaan zijn helper het hem uit de hand geslagen wapen wilde ontnemen, maar een enkele blik was voldoende om vast te stellen dat Kuper voor ons verloren was.

Op de vroege ochtend van de eerste oorlogsdag rijdt een motor, bestuurd door een Nederlands militair met hoge snelheid het dorp binnen. In zijn zijspan vervoert hij de hevig bloedende Harm Kuper, getroffen door Duitse mitrailleurkogels. Bij de Sikkens had een Duits vliegtuig hen ondervuur genomen. Voor Harm Kuper met fatale gevolgen. Ondanks dat de motorrijder onmiddellijk naar Warmend is gereden op zoek naar hulp, blijkt de huzaar bij aankomst in het dorp al overleden. Voor dokter Walenkamp rest niets anders dan een lijkschouwing, Het lichaam van Kuipers wordt vervolgens overgebracht naar het lijkenhuisje aan de Gemeentehaven en na de capitulatie begraven in Warmend. Na de bevrijding krijgt de Nederlandse militair een herbegrafenis in de buurt van Appingedam.

Ltkol bd E.H. Brongers hierover;

De dpl huzaar Harm Kuper werd getroffen door vuur van een achter hem rijdende mitrailleurschutter die zijn wapen laadde. Dit wapen raakte los van het statief. 
Bron: Gemeente Warmond, familie, oud-opzichter van de begraafplaats Warmond en een dienstkameraad. Zijn sectiecommandant heeft het kennelijk voor zijn familie willen verzachten door te stellen dat hij op drie Heinkels schoot, waarna hij door tegenvuur uit die toestellen sneuvelde. Die versie is echter niet juist. Het was een ongeluk. De Huzarenmotorrijder bewaakten onder meer de weg van Den Haag naar Amsterdam op het traject Sassenheim-Lisse

Begraven :  1e graf Warmond 14 mei 1940 NH begraafplaats

2e graf Tjamsweer 18 juni 1940