TERUG

4e Regiment Infanterie 

 

Renielied van 't "oude 4e".

Voor het eerst gezongen op de renie van 9 Januari 1939, ter gelegenheid van de 125ste verjaardag van het regiment. Nu bij de 140ste verjaardag opnieuw uitverkoren tot het lied van 1954.

Foto; G. Haasnoot

1939, 125 jaar 4R.I. Met nieuwe muziekinstrumenten langs de Lakenhal op de Oude Singel te Leiden.
Tamboer-matre, sgt. Viveen.

*

Oorspronkelijke tekst: M. H. E. Braasem, Gepens. Serg. Maj. Adm. der 4 Inf. Brigade (15 R.l.) Gewijzigde tekst: M. de Wind. Melodie : "Daar bij dien molen".

Wie kent dat "oude vierde" niet, het 4e Regiment.
't Zijn allen jongens van Jan-de-Wit met pit, vol temp'rament!
En plichtgetrouw aan 't Vaderland, eendrachtig met elkaar,
Herdenken we: het Regiment van honderdveertig jaar.

Refrein

Dat is het "vierde", dat "oude vierde",
Met al "z'n jongens", nog vol van temp'rament! 
Laat ze mar schuiven, Die "oude druiven",
Die veteranen van 't 4de Regiment!

"Een man, een man, een woord, een woord"!
Blijft immr het parool : Wij scharen ons allen zij aan zij,
om 't vaandel, ons symbool.
Vol eerbied, eensgezind, getrouw, blijven we steeds paraat,
Want allen zijn we 't roerend eens : "dat dienst vr 't meisje gaat"!

Refrein

O, als de "Morschpoort"" spreken kon, uit dien goeden ouden tijd,
Die duizenden voetstappen tellen zou, zij raakte den tel vast kwijt.
Van hoog tot laag, van jong en oud, 't zij" in-of-uit-de-pas".
Beslist bleek, dat zoo'n voetstap ook van menig meisje was.

Refrein

Het "vierde" juicht het "vierde" viert, zr fier dit Jubil,
En Leiden's fiere burgerij viert met "hun vierde" mee,
Want zonder 't 4e" - denk't eens in moet Leiden nu bestaan.
Op deze glorierijke dag zal 't heus wel beter gaan.

Refrein

Nu, nog n honderdveertigjaar van oorlog en van vre,
Zijn wij hier bij elkaar en doen van harte mee.
Nog eenmaal zingen we tezaam, dat wondermooi refrein,
Ter ere van het Regiment, dat steeds van ons zal zijn.

Refrein

Het oude vierde, "mijn oude 4de",
Dat is bij ieder, hier altijd nog bekend. 
Waar wij ook wonen, 
Wij zullen komen
Op elk festijn van 't 4de Regiment1939, 125 jaar 4R.I. De vaandelwacht ven 4R.I. onder commando van de 1e Lt. C.F. van den Berg. Het vaandel dateert van 1893. Geheel links de tamboer-matre met zijn staf, rechts daarnaast Lt.Kol. Buurman.
( C.F. van den Berg was op 10 mei geplaatst als Kapt. bij sectie IIIc van de staf van het 1e L.K. als Legerkorpsgasofficier.)