TERUG

HOME

Voorwoord
Bijwerkingen 2016-2024
Gebruiksvoorwaarden
Hulp bij het zoeken naar
  een overleden militair.

Heeft U vragen of heeft U iets mee te delen? 
Schrijf in het Forum
Of mail naar  :

Welkom


Julianadorp, najaar 2000.

Waarom weer een website over een oorlog die al zo lang geleden is? 

Ik wilde achterhalen wat mijn vader had meegemaakt in die vijf oorlogsdagen. Hij had een 1936 een militaire opleiding van 5,5 maand gehad, waar op 28 augustus 1939 natuurlijk weinig van was overgebleven. Hij werd ingelijfd als mitrailleurschutter in het tweede bataljon van het vierde Regiment Infanterie.
 
Uiteindelijk is het een verslag geworden van de geschiedenis van het "Vuile Vier" met het accent op de krijgshandelingen op en rondom het vliegveld in 1940. Het is daarmee een eerbetoon geworden aan allen die er vochten voor de vrijheid van Nederland en speciaal voor hen die daar de hoogste prijs voor betaalden, een vrijheid die vandaag de dag aan alle kanten wordt bedreigd.
 
Ook de aanleiding naar de inval in Nederland wordt hier beschreven en men moet zich realiseren dat dit alles zich in de jaren '30 en '40 van de vorige eeuw afspeelde. Dit document moet dus gezien worden door de ogen van die tijd.

Kennis de niet gedeeld wordt gaat verloren.

Deze website is tevens een uitnodiging om bij te dragen aan deze geschiedschrijving. Ongetwijfeld bevatten particuliere archieven nog foto’s en informatie over deze gebeurtenis. Mocht U dus in het bezit zijn van schriftelijk of fotografisch materiaal, ogenschijnlijk hoe onbelangrijk ook, dan zou ik daar graag kennis van nemen. Het verslag is en wordt nog steeds bijgewerkt door bijdragen van derden. 

Bedankt voor uw interesse,
F.Oorschot en allen die hier aan hebben meegewerkt.