image-1

Het boekje "1RHM 10-14 Mei 1940" uit 1941.

Niet vermeld is Dpl. Huzaar H. Fr. Kuipers. Overleden Te Hengelo 18 oktober 1941

De opgave is niet helemaal correct.