Foto : C. Desplanque

Een gelijkwaardige foto van de 3e compagnie van III-9R.I. stond in de Leeuwarder Courant met als onderschrift : 

De foto is genomen op de binnenplaats van het voormalige Doopsgezinde Weeshuis in de Kleine Houtstraat in Haarlem.
Recht boven de letters R.I. op de foto zit Res.kapt. D. Bakker op de derde rij, met links van hem Res 1e lt. G. T.  Knol en Vdrg. C. Desplanque. Rechts van de kapitein Res. 1e lt. Dr R. van der Wijk en Vdrg. Crajč.
Liefhebbers kunnen een foto van een grotere resolutie per e-mail aanvragen.